Målet med en utdannelse er å få seg en spennende og relevant jobb. Men det er mange om «beinet», så hvordan skal du skille deg ut? En måte å gjøre seg synlig på arbeidsmarkedet etter endt bachelorgrad er å ha relevant arbeidserfaring. Det kan du få gjennom valgemnet internship.

Høsten 2018 besøkte studieleder Torstein Dale-Aakerlund to av våre praktikanter i forbindelse med Nansen-prisen i Genève. Les mer om besøket her!

En unik erfaring

I Norge er internship lite benyttet innen vår fagtradisjon, særlig på bachelornivå. Dette har vi gjort noe med! Gjennom vår internship-ordning har du nå mulighet til å anvende de faglige og teoretiske ferdighetene i en mer praktisk hverdag. Du vil opparbeide deg viktig erfaring og kompetanse som fremtidige arbeidsgivere vil både dra nytte av og finne relevant. Vi ønsker at så mange studenter som mulig skal gjennomføre praksisperioder ved relevante organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Høyskolen har avtaler og gode kontakter som gjør dette mulig! Godkjente internship gir studiepoeng og gir rett til støtte fra Lånekassen, på lik linje med øvrige emner. Du får dermed både studiepoeng, arbeidserfaring og rett til støtte fra lånekassen.

Les om to av våre studenter som tok internship hos UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) i Genève

Praksisplasser

Bjørknes Høyskole har avtaler med noen partnere som gir våre studenter forrang på internship, slik som Norges største humanitære organisasjon, Flyktninghjelpen, og FNs høykommisær for flyktninger i Genève. Som student kan du søke internship hos våre partnerne, men du står også fritt til å opprette kontakt med og/eller søke på andre relevante internships som er utlyst, både i Norge og i utlandet. Våre studenter har tidligere gjennomført internship ved:

 • Norwegian Human Rights Fund
 • Tankesmien Agenda
 • Oslo Freedom Forum
 • Født Fri
 • Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Verdens befolkningsfond (UNFPA)
 • Ulike ambassader
  ….. mer mer!

 

Våre partnere

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) leder og koordinerer det internasjonale arbeidet for å beskytte og bistå flyktninger. Organisasjonens hovedsete ligger i Genève, Sveits, og har tatt imot studenter fra Bjørknes Høyskole hver høst siden. Våre studenter blir tildelt en rekke spennende oppgaver, blant annet arbeid knyttet til den årlige Nansen-prisen som deles ut av UNHCR.

 

 

Flyktninghjelpen er Norges største humanitære organisasjon, og hjelper mennesker på flukt verden over. Bjørknes Høyskole har hatt et tett samarbeid med Flyktninghjelpen siden 2011, både gjennom innsamlingsaksjoner ledet av våre studenter til inntekt for flyktninghjelpen, eller gjennom internship-ordningen. Mange av våre tidligere studenter har også fått jobb hos Flyktninghjelpen etter endt bachelorgrad! Studenter har vært innplassert i ulike avdelinger, for eksempel sikkerhetsavdelingen, PR-avdelingen og nå også i beredskapsstyrken NORCAP.

 

 

FN-Sambandet er FNs informasjonskanal i Norge, og jobber med økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Videre jobber FN-Sambandet med å øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk, og bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt arbeid. Bjørknes Høyskole og FN-Sambandet inngikk partnerskap høsten 2018, og vår student hos FN-Sambandet har allerede blitt svært involvert i FN-Sambandets informasjonsarbeid på ulike videregående skoler. Les mer om intern Tinas erfaringer her.

 

I tillegg til våre partnere er studentene frie til å søke praksisplasser øvrige steder, både i og utenfor Norge! Se over for eksempler på praksissteder studenter tidligere har hatt.

 

Hvem kan ta internship?

Internship er forbeholdt programstudenter og kan derfor ikke tas som enkeltemne. Omfanget av internshipet varierer og du kan søke om 10, 20 eller 30 studiepoeng. Internship som valgemne er tilgjengelig for både campus-studneter og nettstudenter. For campus-studneter tas internship primært på høstsemesteret, i studentenes tredje (2. år) eller femte (3. år) semester.

Søk nå

Gjennom et internship får du muligheten til å

 • opparbeide deg ettertraktet arbeidserfaring
 • styrke CV’en din
 • knytte kontakter
 • få en fot innenfor arbeidslivet samtidig som du studerer
 • få ett innblikk i hvordan arbeidshverdagen innen denne bransjen er