Hopp over Toppfelt , bilde tekst, fakta

HVA ER INTERNASJONALE STUDIER?

Årsstudiet er en tverrfaglig tilnærming for analyse av globale fenomener og internasjonale forhold. Er du interessert i det som skjer utenfor Norges grenser og hvordan internasjonale hendelser og forhold påvirker oss? Da passer internasjonale studier for deg. Årsstudiet inkluderer seks studieemner og du kan delta på et frivillig fem-ukers studieopphold i Tanzania.

Årsenheten vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier og er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier, noe som betyr at du kan fortsette rett på andre studieår dersom du ønsker det.
Les BH-bloggen om internasjonale studier

FAKTA:

 • Årsstudium (60 sp)
 • Kan inngå som første år av bachelor i internasjonale studier
 • Fulltid/deltid
 • Oslo og nett
 • Opptakskrav: GENSRullerende opptak
 • Godkjent av Lånekassen
 • Studieavgift 2020/2021: 40.900,- per semester (faktura sendes ved oppstart av studiene)
Hopp over INT passer for deg som

Årsstudium i internasjonale studier passer for deg som

vil lære hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden utenfor Norges grenser

Hopp over Grått felt nederst

Hvem passer dette for?

 • Du som er i startfasen av din utdanning og er interessert i å forstå verden utenfor Norges grenser og vil smake på et spennende fagfelt før du vurderer en bachelor
 • Du som er yrkesaktive men som trenger fagkunnskaper innen fagfeltet, slik som lærere, journalister, diplomater, politikere samt ansatte i ulike organisasjoner.
 • Du som vil studere på et lærested som har tett kontakt med både organisasjonsliv og forskningsinstitusjoner og bidrar med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktiv for din fremtidige drømmearbeidsgiver

Hva lærer du?

 • Om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden.
 • Å anvende analytiske og metodiske verktøy
 • A stille de rette spørsmålene og utøve kritisk sans i streben etter økt kunnskap og forståelse
 • Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen et populært og svært viktig fagfelt som er i stadig endring
 • Om forskningsfunn som stimulerer til nye måter å tenke på når det kommer til internasjonalt samarbeid og konflikt, økonomisk samhandling, globalisering

 

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Du kan bli med på 5-ukers studieopphold i Tanzania med feltarbeid og undervisning
 • Du kan fortsette på en bachelor om du ønsker å studere internasjonale studier videre
 • Du kan engasjere deg i Linjeforeningen for internasjonale studier og få verdifull erfaring
 • Du blir kjent med og fulgt opp av en fagstab som er over gjennomsnittet opptatt av at studentene engasjerer seg og lykkes
Kontakt Bjørknes Høyskole
Personvern og cookies