I løpet av det tredje året av bachelorgraden har du mulighet til å ta et semester i utlandet, eller ta nye valgfrie emner og International Political Thought her på høyskolen. Dette avsluttende året inkluderer også en omfattende bacheloroppgave i siste semester.

I det tredje og avsluttende studieåret er det lagt opp til at studentene kan ta et utvekslingssemester i utlandet i femte semester. Dette er ikke et krav, og det blir tilbudt full undervisning på Bjørknes Høyskole i samme periode. Studenten vil da ta to valgfrie emner, i tillegg til det obligatoriske emnet International Political Thought. Emnesammensetningen for bachelorgradens siste studieår er som følger:

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Femte semester
(høst)

INT3110 –
International Political Thought

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Mulighet for utveksling

Sjette semester
(vår)

 INT3990 – Bacheloroppgave

  • INT3110 International Political Thought (10 sp)

    Dette emnet introduserer en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper, som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Emnet vil ta for seg en rekke ulike teoretiske “skoler” innenfor internasjonal politikk, og gi en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

  • INT3990 Bacheloroppgave (30 sp)

    Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og studentene får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning. Vi bruker mye ressurser på utvikling av studentenes evne til kritisk analyse og skriftlige presentasjonsevner, og disse ferdighetene vil bli utfordret dette semesteret.

Søk nå

Bachelorgraden i internasjonale studier passer for deg som:

  • er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser;
  • vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden;
  • ønsker internasjonal erfaring;
  • vil utdanne deg innen et dagsaktuelt og utfordrende fagfelt.

Kanskje du også er interessert i bachelor i freds- og konfliktstudier?