I tillegg til de fire tradisjonelle hovedtemaene - internasjonal historie, internasjonal politikk, politisk økonomi og folkerett - bygger studiet på en rekke dagsaktuelle temaer. Bachelorgraden inneholder blant annet emner som tar for seg migrasjons- og flyktningstudier, terrorisme, militæretikk, områdestudier og sikkerhetsstudier.

 

En praksisnær og anvendelig bachelorgrad

Som et supplement til de studiepoenggivende emnene vil studieturer til Afrika og Midtøsten, kurs i konflikthåndtering, samt mulighet for utveksling og internship gjøre at graden både er praksisnær og anvendelig. Internasjonale studier slekter på statsvitenskap, og kan være et strategisk og spennende supplement om du ønsker å lære mer om politikk og statsmakter utenfor Norge. Om du interesserer deg for statsvitenskap og samfunnsfag kan internasjonale studier være noe for deg som ønsker enda bredere horisonter.

Les bloggen om internasjonale studier her.

 

En verden i stadig endring

Verden har aldri tidligere vært så sammenvevd politisk, økonomisk og juridisk som det den er i dag. Økonomisk nedgang ett sted i verden kan føre til tapte arbeidsplasser ved den lokale hjørnestensbedriften på den andre siden av kloden, politisk uro og konflikt i ett land kan ha stor innflytelse på den politiske stabiliteten og sikkerheten i land som ligger langt unna, og verden står overfor globale utfordringer som må møtes med globale tiltak, slik som utfordringene knyttet til miljø og klimaendringer. Internasjonale studier er en tverrfaglig tilnærming til studiet av internasjonale relasjoner som trekker veksler på analytiske verktøy fra særlig statsvitenskap, historie, jus og økonomi, men også fra psykologi, filosofi og kulturstudier for å forstå hva det er som former den verden vi lever i. Bachelorstudiet i internasjonale studier er bygd opp av fire hovedmomenter: internasjonal historie, internasjonal politikk, internasjonal politisk økonomi og folkerett. I løpet av bachelorgraden vil alle disse momentene undervises som egne emner og tematikken vil gå igjen i flere av de øvrige emnene.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om studiets oppbygging, eller har andre spørsmål.

 

Ta bachelor i internasjonale studier heltid, deltid eller over nett

Bachelorstudiet i internasjonale studier kan tas på heltid og deltid i Oslo, eller over nett. Ønsker du nettstudier finnes det ingen søknadsfrist og du kan starte når du ønsker. Du planlegger studieprogresjonen ut fra eksamensperioden. Praktisk informasjon rundt våre nettstudier kan du lese her.

Internasjonale studier gir mulighet for studieturer til Afrika og Midtøsten, internship og utveksling. Du kan søke i dag

 

Forstå verden

Internasjonale studier gir studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen et populært og ikke minst svært viktig fagfelt. Fagfeltet er, som det internasjonale samfunnet for øvrig, stadig i endring og nye forskningsfunn stimulerer til nye måter å tenke på når det kommer til internasjonalt samarbeid og konflikt, økonomisk samhandling, globaliseringens konsekvenser og ulike aktørers roller i internasjonal samhandling og utvikling. Som student utfordres du til å analysere og besvare problemstillinger knyttet til alt fra studiet av makt, internasjonal organisasjon og samarbeid, klimaspørsmål, økonomisk samarbeid og globale styringsmekanismer til internasjonal rett og militær maktbruk.

 

Du blir utfordret til å reflektere over komplekse problemstillinger som:

  • Er FN fortsatt relevant eller har organisasjonen utspilt sin rolle?
  • Kan man egentlig snakke om universelle menneskerettigheter?
  • Når kan en stat intervenere i en annen stat?
  • Vil økt migrasjon føre til økt usikkerhet mellom stater?
  • Hvordan påvirker økonomisk samarbeid internasjonal stabilitet?

Er du opptatt av politikk og samfunn? Bjørknes Høyskole tilbyr også årsstudium i internasjonale studier, bachelor i freds- og konfliktstudier og årsstudium på freds- og konfliktstudier.

Søk bachelor i internasjonale studier nå, eller kontakt oss her om du har spørsmål.

 

Søk nå

Bachelorgraden i internasjonale studier passer for deg som:

  • er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser;
  • vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden;
  • ønsker internasjonal erfaring;
  • vil utdanne deg innen et dagsaktuelt og utfordrende fagfelt.

Kanskje du også er interessert i bachelor i freds- og konfliktstudier?