Det andre året av bachelorgraden i internasjonale studier byr på obligatoriske emner som folkerett, global sikkerhet og politisk økonomi. Dette studieåret inkluderer også 20 studiepoeng med valgfrie emner, samt mulighet for å bli med på studietur til Midtøsten.

Det andre studieåret vil bringe studiet et naturlig nivå videre, både tematisk og faglig. Studieåret består av fire obligatoriske emner, samt to valgfrie emner (se info om valgfrie emner i menyen til høyre).  I tillegg til emnene vil du få mulighet til å reise på studietur til Midtøsten (Israel og Palestina). Les mer om studieturen her.

Som årsplanen nedenfor viser, vil du allerede i tredje semester få muligheten til å velge to valgfrie emner. I tillegg til disse valgfrie emnene vil det være ett obligatorisk emne, Internasjonal politisk økonomi. Fjerde semester består av tre obligatoriske emner; Global sikkerhet, Folkeretten, og Examen philosophicum (Exphil). Hvert av emnene i andre studieår gir 10 studiepoeng. Emnesammensetningen er som følger:

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Tredje semester
(høst)

INT2120 –
Internasjonal politisk økonomi

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Fjerde
semester
(vår)

INT2210 –
Global sikkerhet

INT2220 –
Folkeretten

EXPHIL –
Examen Philosophicum

 

 • INT2120 Internasjonal politisk økonomi (10 sp)

  Internasjonal politisk økonomi (IPØ) tar for seg forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Emnet vil blant annet se på sentrale teorier, den historisk utvikling av dagens politiske-økonomiske system og de sentrale aktørene. Temaer som finanskrise, økte ulikheter, globalisering og utfordringer knyttet til internasjonale styringsmekanismer vil også bli diskutert.

 • INT2210 Global sikkerhet (10 sp)

  Mens noen snakker om en ny kald krig snakker andre om risikoen for tredje verdenskrig. Andre igjen påpeker at vi historisk sett opplever relativt få kriger i dag. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene? Dette emnet tar for seg en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analyserer disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver.

 • INT2220 Folkerett (10 sp)

  Internasjonale lover og regler er en sentral del av rammeverket for internasjonalt samkvem. I dette emnet ser vi nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

 • EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

  Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

Søk nå

Bachelorgraden i internasjonale studier passer for deg som:

 • er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser;
 • vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden;
 • ønsker internasjonal erfaring;
 • vil utdanne deg innen et dagsaktuelt og utfordrende fagfelt.

Kanskje du også er interessert i bachelor i freds- og konfliktstudier?