I idrettspsykologi lærer du om hvordan tenke mer konstruktivt; hvordan mestre medgang og motgang; hvordan utføre tekniske elementer, treningsøkta og sesongen med kvalitet; og hva som kjennetegner godt lederskap.

Hva lærer du?

Idrettspsykologi er læren om, og studiet av, menneskers atferd og psykologiske prinsipper i idrettskonteksten. Det er også kunnskap om, og bruk av, mentale verktøy med hensikt å forbedre prestasjoner. Idrettspsykologien fokuserer på og er opptatt av prestasjoner, og er spesielt anvendbart for deg som presterer i idrett, men også for deg som er i samhandling med utøvere i ulike grener eller former. Foruten idrett, er mental trening blitt brukt i arbeid med blant annet toppmusikere, internasjonale dansere og jageflyverpiloter.

 

Mestring

I idrettspsykologi lærer du om hvordan tenke mer konstruktivt; hvordan mestre medgang og motgang; hvordan utføre tekniske elementer, treningsøkta og sesongen med kvalitet; og hva som kjennetegner godt lederskap. Idrettspsykologi handler også om samfunnsrelaterte spørsmål og debatter som blant annet; når skal vi spesialisere? Hva er talent? Hva ligger i idrett og integrering, doping, tverrfaglighet, og folkehelse?

 

Sammenhengen mellom psyke og kropp

Mange er opptatt av hvordan psyken og kroppen henger sammen. Hvordan kan det ha seg slik at en person med smerter i kneet egentlig bare trengte noen å snakke med? Eller, om vi skal hjelpe en utøver tilbake fra skade; skal vi fokusere på selve skaden, eller skal vi fokusere på hvor vanskelig det er for utøveren å bli satt ut av idretten i flere måneder? Andre er mer interessert i den enorme kapasiteten hjernen har; hvor mye vi er i stand til å lære, og hvor gode vi kan bli i noe om vi trener med kvalitet og har tålmodighet.

 

Å trene med kvalitet og tålmodighet

Kvalitet kan komme gjennom godt målsettingsarbeid, og tålmodighet krever både motivasjon, men også mental utholdenhet og dedikasjon. Dette er noen av de mentale ferdigheter vi vet må til for å prestere best i verden. Det finnes i tillegg kontekstuelle- og individuelle faktorer som også virker inn på prestasjon. Dette er blant annet

  • trener*-utøver-relasjonen
  • trenerens* filosofi og –stil
  • prestasjonsklima
  • utøverens sosiale- og kulturelle bakgrunn
  • kjønn modenhet
  • alder og nivå
  • personlighet
  • mentale ferdigheter
  • tidligere erfaringer
  • foreldre og oppvekst.

*trener kan også være lærer/pedagog/veileder

Grunnleggende psykologi er viktig

Vi mener at grunnleggende psykologi er viktig i arbeid med mennesker, uavhengig av kontekst. Videre er det helt avgjørende å skape tillit i relasjonen, enten du er fysioterapeut eller mental rådgiver for et landslag. Årsenheten i idrettspsykologi er derfor bygd opp slik at du, i tillegg til idrettspsykologiske teorier og tilnærminger, også tilegner deg ferdigheter og kunnskap om generell psykologi og konsulterende psykologi.