Se og hør hvorfor det er lurt å ta 30 studiepoeng i grunnleggende ernæring på Bjørknes Høyskole

Om grunnleggende ernæring:

Om å studere ernæring:

Søk nå

Om grunnleggende ernæring:

  • – Nettstudium, 30 sp
  • – Fulltid over 1 semester, eller
  • – Deltid over 2 semestre
  • – Rullerende opptak
  • – Les om nettstudier her