Se og hør hvorfor det er lurt å ta 30 studiepoeng i grunnleggende ernæring på Bjørknes Høyskole

Om grunnleggende ernæring:

Om å studere ernæring: