Ved å klikke på lenkene under kan du lese mer om hva hvert enkelt emne inneholder, arbeidskrav og eksamensform

 • GERN1101 Anatomi, fysiologi og matkunnskap (10 sp)

  Emnet omhandler de deler av kroppen som er sentrale for å forstå ernæringsfysiologi med et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene fordøyes og absorberes. I tillegg omhandler emnet grunnleggende matkunnskap og kjennskap til kostanbefalinger.

  Les mer
 • GERN1201 Generell ernæring

  Generell ernæring omhandler grunnleggende temaer innen ernæring og gir en introduksjon til energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse samt kostholdsforskning. Studenten skal kjenne til verktøy for å kartlegge kosthold. Emnet bygger på kunnskap fra GERN1101.

  Les mer
 • GERN1301 Mat og ernæring gjennom livets faser

  Emnet tar for seg betydningen av kosthold og ernæring gjennom de ulike fasene av livet og hvilke anbefalinger og retningslinjer som er gjeldende for de ulike aldersgruppene. I tillegg til de generelle anbefalingene for friske voksne skal studenten kjenne til kostanbefalinger for vegetarianere og friske personer som driver med idrett. Studenten skal kjenne til utvalgte trenddietter og hvorvidt de er forankret i de norske kostanbefalingene.

  Les mer
Søk nå

Om grunnleggende ernæring:

 • – Nettstudium, 30 sp
 • – Fulltid over 1 semester, eller
 • – Deltid over 2 semestre
 • – Rullerende opptak
 • – Les om nettstudier her