Ved å klippe på lenkene under kan du lese mer om hva hvert enkelt emne inneholder, arbeidskrav og eksamensform

 • GERN 1100 Anatomi og fysiologi

  I dette emnet lærer du om kroppen, med hovedfokus på de delene av kroppen som er viktig for å forstå ernæringsfaget. Det vil være et spesielt fokus på fordøyelsessystemet og hvordan de energigivende næringsstoffene karbohydrat, protein og fett fordøyes og tas opp.

 • GERN1200 Generell ernæring

  Emnet omhandler grunnleggende temaer innen ernæring og gir en introduksjon til energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse samt kostholdsforskning. Studenten skal kjenne til verktøy for å kartlegge kosthold. Emnet bygger på kunnskap fra GERN1100.

 • GERN1300 Mat og ernæring gjennom livets faser

  Emnet tilstreber å gi studenten grunnleggende matvarekunnskap og kjennskap til kostanbefalinger og helsefremmende matvarevalg på befolkningsnivå. Studenten lærer om betydningen av kosthold og ernæring gjennom de ulike fasene av livet og hvilke anbefalinger og retningslinjer som er gjeldende. I tillegg til de generelle anbefalingene for friske voksne skal studenten kjenne til kostanbefalinger for vegetarianere og friske personer som driver med idrett. Studenten skal kjenne til utvalgte trenddietter og hvorvidt de er forankret i de norske kostanbefalingene.

Søk nå

Om grunnleggende ernæring:

 • – Nettstudium, 30 sp
 • – Fulltid over 1 semester, eller
 • – Deltid over 2 semestre
 • – Rullerende opptak
 • – Les om nettstudier her