Her finner du emneplanen for 10 studiepoengs-emnet global ernæring:

  • ERN6020 – Global ernæring i Tanzania (10sp)

    Emnet undervises i Tanzania og avholdes en gang årlig. Temaene i dette emnet er blant annet globale ernæringsutfordringer med Tanzania som eksempel, vurdering av ernæringsstatus og antropometriske målinger, og implementering av ernæringsrettede tiltak på individ- og gruppenivå.

    Les mer