I løpet av 4 uker i Tanzania lærer du om aktuelle problemstillinger innen global ernæring, der teori omsettes til praksis gjennom feltarbeid. Dette blir ukene du aldri glemmer!

Hva lærer du på kurset i global ernæring?

Emnet gir deg kunnskap om sentrale ernæringsutfordringer globalt, og spesifikke utfordringer for Afrika sør for Sahara og Tanzania. Det undervises i underliggende årsaker til utfordringene, ernæringsrettede tiltak og strategier, og vurdering av ernæringsstatus og kostholdets ernæringsmessige kvalitet. Det legges vekt på praktisk øvelse i form av feltarbeid, ekskursjoner og andre øvelser. Emnet avsluttes med skriftlig netteksamen (3 t) etter hjemkomst til Norge, og belønnes med 10 studiepoeng.

 

Global ernæring (10 sp) i Tanzania inneholder følgende temaer:

  • Sentrale ernæringsutfordringer globalt og lokalt (spesielt for Tanzania)
  • Ulike tiltak for å forbedre ernæringssituasjonen globalt og lokalt
  • UNICEFs rammeverk for årsaker til underernæring
  • Globale målsetninger for å forbedre feilernæring
  • Problemstillinger knyttet til amming, markedsføring av morsmelkerstatning og HIV
  • Mat- og ernæringssikkerhet
  • Mat og ernæring som en menneskerett
  • Sped- og småbarnskosthold (IYCF)
  • Ulike former for feil- og underernæring

Om feltarbeid

Feltarbeid hos lokal Tanzaniansk familie:

Studentene vil i løpet av oppholdet få kontakt med en lokal familie som bor i en fattig landsbysetting med helt andre forutsetninger enn norske familier. Studentene skal se på forhold av betydning for familiens mat- og ernæringssikkerhet, blant annet ved å observere hygieniske forhold, økonomiske forhold, tilgang til mat og andre ressurser, tilgang til drikkevann m.m. Videre skal studentene ta i bruk kvantitative forskningsmetoder for å evaluere det yngste barnet i familien sitt matinntak, samt bistå familien med å lage en kjøkkenhage for å øke graden av matsikkerhet for familien.

 

Feltarbeid på lokal helsestasjon:

Her skal studentene få erfaring med å utføre målinger på barn under fem år for å evaluere ernæringsstatus i forhold til vekstkurver, og dermed få trening i å avdekke mulig feilernæring. Studentene skal bli kjent med de forhold en kan møte på en afrikansk helsestasjon.

 

Øvrig feltarbeid og øvelser

Studentene skal anvende kunnskap om globale ernæringsutfordringer ved å observere lokale forhold ved ekskursjoner til lokale matprodusenter og matmarkeder, vurdere og tilberede grøt til småbarn, og avholde landsbymøte for å formidle informasjon om ernæring som studentene vurderer som viktig.

 

Studenter fra global ernæring leker og holder hender i en ring med lokale barn fra Tanga i Tanzania

Ønsker du å søke?

Emnet avholdes 1 gang i året og forutsetter å reise til Tanzania for de 4 ukene hvor undervisningen foregår. Det er begrenset til 20 plasser (og emnet forutsetter nok antall påmeldte deltakere). Egne bachelorstudenter prioriteres men søkere med bakgrunn innen helsefag kan også søke.  Har du spørsmål om søknadsprosessen eller om innholdet i kurset, kontakt oss på info@bjorkneshoyskole.no

Global ernæringsstudentene er på båttur til sandbanken utenfor studiesenteret på Tanga
Innimellom forelesninger og feltarbeid blir det blant annet tid til båttur ut til den vakre sandbanken.

 

Informasjon