Fysioterapistudentene våre tar andre og tredje året av sin bachelorgrad ved Saxion University etter det første året i Oslo.Universitetet ligger i Enchede, en typisk studentby by ca 2 timer fra Amsterdam.

Fysioterapiutdanning i to land

Fysioterapiutdanningen består av ett år i Oslo og to år i Nederland, samt ett års obligatorisk praksis. Les mer om fysioterapiutdanningen her.

To år ved Saxion University, + ett års praksis

Etter ett år i Oslo reiser du til Nederland sammen med klassen din for det andre og tredje året av bachelorgraden. Det fjerde og siste året består av obligatorisk praksis under veiledning fra universitetet i Nederland, men kan tas i Norge. Fullført studium gir graden Bachelor of Physiotherapy.

I og med at du er innrullert som student i Nederland alle de tre siste årene, betaler du også skolepenger til universitetet i Nederland for tre år. Dermed får du 60 studiepoeng ekstra som gir totalt etter endt studium 240 studiepoeng, altså 60 poeng mer enn det norske studieprogrammet).  Skolepengene per studieår i Nederland er for tiden ca EURO 2800. For noen år siden lå prisen på ca EURO 5000, men vi vet ikke om skolepengene vil gå opp igjen til dette nivået eller økes ytterligere. Likevel er det langt billigere å være utenlandsstudent i Nederland sammenlignet med Sentral-Europa, Storbritannia, USA eller Australia.

 

Problembasert læring

Studieåret i Nederland er delt inn i fire terminer. Fagene er knyttet opp mot forskjellige områder. Undervisningen baserer seg mye på problembasert læring. Kort forklart går dette ut på at studentene samarbeider i små grupper om prosjekter og problemstillinger under veiledning og har mye praktisk undervisning.

 

University of Applied Sciences Saxion, Enchede

Saxion er et svært anerkjent og moderne universitet med mange forskjellige studieretninger. Les mer om fysioterapiutdanningen i Nederland her

Fysioterapihøyskolen i Enschede ble etablert i 1954 og ble en del av Saxion Hogeschool i 1999. De har siden fått universitetsstatus og heter nå University of Applied Sciences Saxion. Etableringen av studietilbudet i fysioterapi med ett år i Norge og to år i Nederland er basert på et mangeårig samarbeid mellom Saxion og Bjørknes Høyskole. Enschede er en meget trivelig studentby øst i Nederland.