En søknad til fysioterapiutanningen ved Bjørknes Høyskole er litt som en jobbsøknad der vi er opptatt av både faglige resultater, motivasjonen din og de erfaringene du har. For å bli vurdert må du ha sendt oss en komplett søknad som skal inneholde vitnemål/karakterutskrift, motivasjonsbrev og attester. Les mer om hva det betyr!

Faglig resultater+motivasjon+erfaringer

Når vi behandler søknaden vektlegger vi i stor grad motivasjon og attester fra arbeidsgiver og/eller lærer. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar i mot gode søknader helt frem til studiestart.

Merk at: Attester/Anbefalingsbrev må være i PDF format og signert. Word dokument er ikke godkjent. Vi har full forståelse for utfordringene dette kan gi nå i disse korona- og hjemmekontortider og godtar derfor at de som skriver anbefalingsbrevet sender dette direkte på epost til hege@bhioslo.no.

Når du søker skal du laste opp følgende sammen med søknaden din:

1) Vitnemål(eller foreløbig karakterutskrift om du går på vgs.)

 • dersom du fortsatt er elev på vgs skal du sende karakterutskrift fra første, andre klasse samt karakterene du fikk til juli tredje klasse
 • husk å ettersende vitnemål så snart det er tilgjengelig
 • når du søker holder det med norsk vitnemål/karakterutskrift. Innen studiestart må du også levere en engelsk utgave.

2) Motivasjonsbrevet bør inneholde følgende:

Tips: bruk tid på motivasjonsbrevet ditt, da det kan være utslagsgivende). Motivasjonsbrevet skal skrives på engelsk, ettersom to av årene i utdanningen din vil foregå på engelsk.

 • informasjon om deg og din bakgrunn
 • hvorfor du ønsker å studere fysioterapi
 • hvorfor du har valgt akkurat dette fysioterapiprogrammet
 • litt om de egenskapene dine som gjør at du tror du vil bli en god fysioterapeut

3) Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver

 • Attestene/anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/trener/lærer bør fortelle noe om deg som person, dine positive egenskaper etc. Vi er spesielt interessert i hvordan ditt forhold til andre mennesker (fordi du skal jobbe tett på andre både gjennom utdanningen og senere i jobben som fysioterapeut). Dersom du har leverer attest fra arbeidsgiver bør det komme tydelig frem hvilken stilling du har hatt samt dato for arbeidsforholdet. Attesten bør inneholde noe om  hvordan du utførte jobben.

 

Har du allerede søkt men ønsker å ettersende dokumentasjon? Last opp nye vedlegg til søknaden din her

 

For å få studieplass på fysioterapiprogrammet må du minst ha

 • generell studiekompetanse
 • minimum 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
 • minimum 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng. Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse

 

Dette lurer mange på når de søker:

Er det vanskelig å komme inn på studiet?
I 2018 hadde vi over 200 søkere på 45 studieplasser. Derfor er det viktig at du leverer en god søknad! Bruk tid på motivasjonsbrevet og samle sammen gode attester. Jobb med karakterene dine slik at du får et bra vitnemål!

 

Når tid får jeg svar?
Alle komplette søknader som er mottatt innen 15. april vil bli med i første opptaksrunde. De første tilbudene vil bli sendt ut i starten av mai. Opptaket foregår deretter gjennom hele våren og sommeren, helt frem til studiestart. Vi gjør en helhetlig vurdering av hver enkelt søker på grunnlag karaktersnitt, motivasjonsbrev og relevant erfaring. Hvis du møter minstekravene til opptak men ikke får studieplass med en gang, vil du bli satt på venteliste. Denne ventelisten er i konstant endring og det er viktig å være tålmodig.
Vi holder av studieplasser gjennom sommeren så selv om du ikke skulle få tilbud i første runden så er det fortsatt mulig å få tilbud på et senere tidspunkt. Det vil bli sendt ut studietilbud gjennom sommeren og helt frem til studiestart. Vi oppdaterer deg underveis.

 

Hvilket nummer er jeg på ventelisten?
Ventelisten er ikke er rangert og vi vil til enhver tid prioritere den beste søkeren når det blir ledige studieplasser, uavhengig av når man søker. Selv om vi dessverre ikke kan gi deg en konkret tilbakemelding bår det gjelder plass på ventelisten så vil vi kunne gi deg en generell tilbakemelding om hvordan du ligger an og hvor gode sjanser du har for opptak.

 

Når tid er siste mulighet for å komme inn på studiet?
De aller fleste som får tilbud om studieplass takker ja men det hender at dukker opp et par ledige studieplasser rett før studiestart eller til og med på selve studiestartdagen. Disse studieplassen går da til søkere som har en god søknad og som har vist at de er svært motivert for å starte på studiet.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål.
Lykke til med søknadsprosessen!