Bachelorgraden i fysioterapi består av både teoretiske og praktiske emner og kurs. Oversikt og oppbygging av garden finner du her.

 • MED1100 – Humanbiologi (10 sp)

  Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

  Les mer
 • MED1200 – Hjerte-kar-væske (10 sp)

  Temaer for dette emnet er anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet gir en innføring i kroppens sirkulasjon og væskebalanse, reguleringen av denne, samt hvordan den kan svikte.

  Les mer
 • MED1300 – Respirasjon og metabolisme (10 sp)

  Temaet er respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens luftveier fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

  Les mer
 • MED1400 – Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

  Emnet gir en innføring i muskel, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

  Les mer
 • FAF1200 – Funksjonell anatomi: 10 sp

  Emnet gir en grundig innføring i muskel-skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres.

  Les mer
 • PSY6070 Psykologi i arbeid med fysisk helse (10 sp)

  Psykologi i arbeid med fysisk helse er et emne som har fokus på de psykologiske prosessene som finner sted i de kliniske møtene helsepersonell har hvor det er den fysiske helsen som står i sentrum. Emnet handler både om de psykologiske prosessene som kan gjøre seg gjeldende parallelt til pasientens fysiske helseplager, samt de psykologiske prosessene som gjør seg gjeldende i relasjonen mellom behandler og pasient.

  Les mer
 • Obligatoriske, praktiske tilleggsfag

  Gjennom alle trimestrene har du praktiske tilleggskurs fra Saxion University som alle er obligatotoriske

  Les mer
 • Andre og tredje år i Nederland

  Etter ett år i Oslo reiser klassen til Nederland i to intense år. Deretter er det ett år med obligatorisk praksis.

  Les mer