Se film om hvordan fysioterapistudentene har det i klasserommet når de jobber med de praktiske fagene.

 

 

Informasjon

Opptakskrav fysioterapi

Faglig resultater+motivasjon+erfaringer

En søknad til fysioterapiutanningen hos oss er litt som en jobbsøknad der vi er opptatt av både faglige resultater, motivasjonen din og de erfaringene du har. For å bli vurdert må du ha sendt oss en komplett søknad med motivasjonsbrev på engelsk, vitnemål/karakterutskrift og attester fra lærer og/eller arbeidsgiver.

 

Når du søker skal du laste opp følgende sammen med søknaden din:

  • Vitnemål/foreløbig karakterutskrift om du går på vgs.
  • Motivasjonsbrev på engelsk (ca 1 A4 side der du forteller din motivasjon for å velge fysioterapiutdanningen)
  • Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver

Bjørknes Høyskole har individuell vurdering av hver enkelt søker og vektlegger i særlig grad motivasjon og attester fra arbeidsgiver og/eller lærer. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar i mot gode søknader helt frem til studiestart.

 

For å få studieplass må du minst ha

  • generell studiekompetanse
  • minst 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
  • Generell studiekompetanse med minst 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng. Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse

 

Søknadsfrist lukkede studieprogram

Rullerende opptak
Du kan søke studieplass fra 1. januar og helt frem til studiestart. Søknaden behandles fortløpende  etter 15. april. det betyr at de første tilbudene om studieplass sendes ut først etter 15. april. Dersom du oppfyller opptakskravene vil du bli satt på venteliste om du ikke får tilbud om studieplass.

Venteliste
Alle som møter opptakskravene blir satt på venteliste. Så fort det blir ledige studieplasser vil nye tilbud bli sendt ut til de til enhver tid beste søkerne på ventelisten.

Finansiering

Alle våre studieprogram er støttet av Lånekassen*. Merk at Lånekassen gir ulik støtte til studier i Norge i forhold til studier i utlandet. Oppdatert informasjon om hvor mye du kan få i støtte finner du på Lånekassens sider.

Studierådgivning

Ønsker du mer informasjon før du søker, eller trenger du hjelp til selve søknadsprosessen? Du kan booke studieveiledning her. Vi har veiledning på gitte tidspunkter både på høyskolen og på nett gjennom hele året.

Studieavgift fysioterapi 2017

Skolepenger i Oslo
Studieavgiften for det første året av fysioterapiutdanningen i Oslo er 89 000 kr.
Studieprogrammet er støtteberettiget i Lånekassen med både skolepengestøtte og basisstøtte til mat og bolig.

Skolepenger i Nederland
De tre påfølgende årene i Nederland koster ca € 2006 per år (ca 25000 kr).
(Norske studenter regnes pt som EØS-borgere.)