Se hvordan fysioterapistudentene har det i klasserommet når de jobber med de praktiske fagene.

 

 

Informasjon

Spesielle inntakskrav/dokumentasjon for fysioterapistudier

Faglig resultater+motivasjon+erfaringer

En søknad til fysioterapiutdanningen hos oss er litt som en jobbsøknad der vi er opptatt av både faglige resultater, motivasjonen din og de erfaringene du har. For å bli vurdert må du ha sendt oss en komplett søknad.  Når vi behandler søknaden vektlegger vi i stor grad motivasjon og attester fra arbeidsgiver og/eller lærer. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar i mot gode søknader helt frem til studiestart.

 

Når du søker skal du laste opp følgende sammen med søknaden din:

1) Vitnemål/foreløbig karakterutskrift om du går på vgs.

 • dersom du fortsatt er elev på vgs skal du sende karakterutskrift fra første, andre klasse samt karakterene du fikk til juli tredje klasse.
 • husk å ettersende vitnemål så snart det er tilgjengelig.

2) Motivasjonsbrev på engelsk (ca 1 A4 side der du forteller din motivasjon for å velge fysioterapiutdanningen)
     Motivasjonsbrevet bør inneholde følgende:

 • informasjon om deg og din bakgrunn
 • hvorfor du ønsker å studere fysioterapi
 • hvorfor du har valgt akkurat vårt program
 • dine egenskaper som gjør at du tror du vil bli en god fysioterapeut
 • bruk tid på motivasjonsbrevet ditt, da det kan være utslagsgivende).

3) Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver

 • Attestene/anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/trener/lærer bør fortelle noe om deg som person, dine positive egenskaper etc. Vi er spesielt interessert i hvordan ditt forhold til andre mennesker (dette siden du skal jobbe tett på andre i jobben som fysioterapeut). Dersom du har leverer jobbattest bør det komme tydelig frem hvilken stilling du har hatt samt dato for arbeidsforholdet. Arbeidsgiver burde også skrive hvordan du utførte jobben.

 

 

For å få studieplass på fysioterapiprogrammet må du minst ha

 • generell studiekompetanse
 • minimum 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
 • minimum 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng. Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse

 

Dette lurer mange på når de søker:

Er det vanskelig å komme inn på studiet?
I 2018 hadde vi i ca 200 søkere på 45 studieplasser. Derfor er det viktig at du leverer en god søknad! Bruk tid på motivasjonsbrevet og samle sammen gode attester! Jobb med karakterene dine slik at du får et bra vitnemål!

Når tid får jeg svar?
Alle komplette søknader som er mottatt innen 15. april vil bli med i første opptaksrunde. De første tilbudene vil bli sendt ut i starten av mai. Opptaket foregår deretter gjennom hele våren og sommeren, helt frem til studiestart. Vi gjør en helhetlig vurdering av hver enkelt søker på grunnlag karaktersnitt, motivasjonsbrev og relevant erfaring. Hvis du møter minstekravene til opptak men ikke får studieplass med en gang, vil du bli satt på venteliste. Denne ventelisten er i konstant endring og det er viktig å være tålmodig.
Vi holder igjen studieplasser gjennom sommeren så selv om du ikke skulle få tilbud i første runden så er det fortsatt mulig å få tilbud på et senere tidspunkt. Det vil bli sendt ut studietilbud gjennom sommeren og helt frem til studiestart. Vi oppdaterer deg underveis.

Hvilket nummer er jeg på ventelisten?
VI gjør oppmerksom på at vår venteliste ikke er rangert da vi mottar søknader daglig og vi vil til enhver tid prioritere beste søker når vi har ledig studieplass, dette er uavhengig av når man søker. Selv om vi dessverre ikke kan gi deg en konkret tilbakemelding vedr. hvilken plass du har på ventelisten så vil vi kunne gi deg en generell tilbakemelding vedr. søknaden din (om du har en god søknad etc).

Når tid er siste mulighet for å komme inn på studiet?
De aller fleste som får tilbud om studieplass takker ja men det hender at dukker opp et par ledige studieplasser rett før studiestart eller på selve studiestartdagen. Disse studieplassen går da til søkere som har en god søknad og som har vist at de er svært motivert for å starte på studiet.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål.
Lykke til med søknadsprosessen!

Søknadsfrist lukkede studieprogram

Rullerende opptak
Du kan søke studieplass fra 1. januar og helt frem til studiestart. Søknaden behandles fortløpende  etter 15. april. det betyr at de første tilbudene om studieplass sendes ut først etter 15. april. Dersom du oppfyller opptakskravene vil du bli satt på venteliste om du ikke får tilbud om studieplass.

Venteliste
Alle som møter opptakskravene blir satt på venteliste. Så fort det blir ledige studieplasser vil nye tilbud bli sendt ut til de til enhver tid beste søkerne på ventelisten.

Finansiering

Alle våre studieprogram er støttet av Lånekassen*. Merk at Lånekassen gir ulik støtte til studier i Norge i forhold til studier i utlandet. Oppdatert informasjon om hvor mye du kan få i støtte finner du på Lånekassens sider.

Studierådgivning

Ønsker du mer informasjon før du søker, eller trenger du hjelp til selve søknadsprosessen? Du kan booke studieveiledning her. Vi har veiledning på gitte tidspunkter både på høyskolen og på nett gjennom hele året.

Studieavgift fysioterapi 2017

Skolepenger i Oslo
Studieavgiften for det første året av fysioterapiutdanningen i Oslo er 89 000 kr.
Studieprogrammet er støtteberettiget i Lånekassen med både skolepengestøtte og basisstøtte til mat og bolig.

Skolepenger i Nederland
De tre påfølgende årene i Nederland koster ca € 2006 per år (ca 25000 kr).
(Norske studenter regnes pt som EØS-borgere.)