Bli kjent med fysioterpeutene, manuellterapeutene og foreleserne som du møter på det første året av fysioterapiutdanningen din i Oslo.