Fysioterapi er et internasjonalt yrke med meget varierte jobbmuligheter og videreutdanninger enten du vil jobbe i privat eller offentlig sektor

Helsedirektoratet har spådd et økende behov for leger og fysioterapeuter i årene fremover. Selv om arbeidsmarkedet har vært vanskelig for fysioterapeuter de siste årene, ser dette nå ut til å snu. Mange fysioterapeuter ansettes for eksempel i de nye kommunale Frisklivssentrene. Bjørknes Høyskole tilbyr også videreutdanning innen manuell terapi i Australia. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Hvor jobber en fysioterapeut?

 • Fysioterapi-institutter (privat praksis)
 • Sykehus
 • Rehabiliteringssentre
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Idrettslag og treningssentre
 • Helsestasjoner
 • Barnehager
 • Skoler
 • Bo- og behandlingssentre, alders- og sykehjem

 

Hvilke karrieremuligheter har jeg?

Akkurat som for leger, finnes det mange spesialiseringer og yrkesmuligheter for fysioterapeuter.
Etter grunnutdanningen bør du ha minst 2 års praksis som utøvende fysioterapeut før du kan søke på mastergrader i utlandet (for å komme inn på for eksempel manuell terapi i Norge bør du ha så mye som 10 års praksis og studiestart er kun annet hvert år).

Her er noen av mulighetene innen videreutdanning:

 • manuell terapi
 • idrettsfysioterapi
 • allmenn fysioterapi
 • barnefysioterapi
 • forebygging og ergonomi
 • onkologisk fysioterapi
 • helse- og miljøarbeid
 • psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
 • rehabilitering med fordypning i
 • geriatrisk og gerontologisk fysioterapi
 • hjerte- og lungefysioterapi
 • nevrologisk fysioterapi
 • kvinnehelse
 • ortopedisk fysioterapi
 • revmatologisk fysioterapi