Bjørknes Høyskole opptatt av å tilby et bredt spekter av kompetanse og erfaring. I løpet av din studietid kan du være med på studieturer eller ta et semester i utlandet. Du vil også møte utvekslingsstudenter på Bjørknes Høyskole i løpet av bachelorgraden din.

Opphold i felt er et av flere elementer som vil utfordre deg og gi utdanningen din et praksisnært preg. Som student vil du få anledning til å være med på studieturer til Afrika og Midtøsten. På femte semester kan du velge utveksling til utlandet og i løpet av studieløpet kan du også få verdifull jobberfaring gjennom internship. På denne måten kan du få kompetanse og erfaring som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Bjørknes Høyskole har lange tradisjoner og gode erfaringer med internasjonalisering. Høyskolen jobber kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet med våre partnere, opprette nye partnerskap og styrke vårt internasjonale fokus ytterligere. Som student hos oss har du mulighet til å ta aktiv del i denne internasjonaliseringen gjennom blant annet studieturer, utveksling og som vertskap for internasjonale studenter og forelesere.

Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

  • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
  • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
  • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
  • -Om det finnes regler i krig?
  • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
  • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
  • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
  • -Om krig utelukkende er negativt?
  • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
  • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?