I løpet av tredje studieår vil du få anledning til å gjennomføre kurset 'Conflict Management in Practice - Skills, Tools and Approaches'. Kurset har fokus på å utvikle dine ferdigheter innen kommunikasjon, forhandlinger og konfliktanalyse. Ved fullført kurs vil du motta et kursbevis.

Om kurset i konflikthåndtering

Dette ukelange kurset gir «hands-on» opplæring i praktiske aspekter knyttet til konflikthåndtering. Kurset har en robust teoretisk forankring, og er utviklet på bakgrunn av erfaringer fra virkelige konfliktsituasjoner verden over. Kurset foregår på engelsk og krever stor grad av deltakelse.

Som deltaker vil du blant annet utforske og anvende ulike teknikker på konflikthåndtering. Du vil forbedre dine kommunikasjonsevner, lære forhandlingsteknikk og metoder for konfliktanalyse. Videre vil du i små grupper og i par bli satt til å jobbe frem til ulike løsninger på konkrete konflikter for deretter å prioritere mellom dem og oppnå konsensus. En sentral del av læringsutbyttet vil være å balansere følelser med fornuft og lære seg selv å kjenne.

 

Kursholder Dr. Scott Jones

Leder for, og utvikler av kurset er Dr. Scott Jones (UK). Scott har lang fartstid innenfor feltet og er en internasjonalt anerkjent kursholder. Han har drevet opplæring på regjeringsnivå i flere land, jobbet med FN, EU, sentralbanker, selskaper, forskningsinstitusjoner, lokale styresmakter samt frivillige organisasjoner og grupper. Han har arbeidet med en rekke internasjonale utviklingsprosjekter verden over, blant annet har han utviklet og drevet et fireårig prosjekt i Eritrea, sammen med Norsk Folkehjelp. Scott arbeider til daglig i organisasjonen Mind the Gap.

Conflict Management
Tredjeårsstudentene viser stolt frem kursbeviset som bekrefter at de har gjennomgått fem intensive dager med kursing.
Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

  • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
  • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
  • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
  • -Om det finnes regler i krig?
  • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
  • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
  • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
  • -Om krig utelukkende er negativt?
  • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
  • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?