Les hva studentene som har valgt før deg mener om det å studere freds- og konfliktstudier eller internasjonale studier på Bjørknes Høyskole.

Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

  • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
  • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
  • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
  • -Om det finnes regler i krig?
  • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
  • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
  • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
  • -Om krig utelukkende er negativt?
  • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
  • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?