Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere, forstå og diskutere internasjonale forhold og hendelser. I løpet av studiet vil du også få mulighet til å reise på studieturer til Tanzania og Midtøsten, ta internship, reise på utveksling og gjennomføre kurs i konflikthåndtering.

 

Vanskelige, men viktige spørsmål om verdens utfordringer

Verden står i dag overfor en rekke store utfordringer. Stadig vekk ser vi at nye væpnede konflikter bryter ut, slik som i Syria, Sør-Sudan, Ukraina og Den sentralafrikanske republikk, mens andre konflikter har pågått i årevis. Listen over utfordringer er omfattende og strekker seg fra terrorisme, organisert kriminalitet, seksualisert vold, statssammenbrudd og massive brudd på menneskerettighetene, til klimaendringer, naturkatastrofer, store folkeforflytninger og økonomiske kriser. Felles for alle disse er at de har innvirkning på lokal, regional og internasjonal fred og sikkerhet, om enn på ulike måter og i ulik grad.

Studiet gir deg solid kunnskap og kompetanse innenfor et spennende og viktig fagfelt og du vil utvikle omfattende forståelse for spørsmål knyttet til fred og konflikt. Du lærer blant annet hva krig og konflikt er, hvordan og hvorfor de oppstår, hva som driver dem og hvem som deltar. Du lærer også om konsekvensene og virkningene av konflikter og ikke minst vil du lære om hvordan konflikter kan forebygges og løses og hvilke elementer som må være til stede for å bygge en stabil, vedvarende og positiv fred.

Følg bloggen vår for et innblikk i studiehverdagen og andre interessante artikler rundt fagområdene våre.

Et fagfelt i stadig vekst

Denne bachelorgraden gir deg gjennomgående kunnskaper innen et forsknings- og undervisningsområde som har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og som får stadig større betydning. Stadige forskningsfunn innen fagfeltet har ført til nye måter å tenke på når det gjelder viktige temaer som forebygging av konflikter, årsaker til konflikt, ulike aktørers rolle, og internasjonal samhandling og utvikling.

Studiet freds- og konflikt håndtering slekter på det populære fagfeltet statsvitenskap, men går enda mer i dybden på emner som fred, krig, konflikt og vold. Dette fagområdet kan kombineres med mange andre yrker som journalist, antropolog, samfunnsgeograf med mer. Det er også en nyttig faglig komplettering til en rekke andre yrkes- og studieretninger.

Årsstudiumet i internasjonale studier kan være et fint komplement for å forstå mer av verden der ute.

Ta bachelor i freds- og konfliktstudier over nett, på hel- eller deltid

Bachelorstudiet kan tas på heltid og deltid i Oslo, eller over nett. Stedlige studier har oppstart i august. Nettstudier har oppstart både høst- og vårsemesteret, med fleksibel oppstart. Les mer om studiestart på nett! 
Praktisk informasjon rundt våre nettstudier kan du lese her.

En unik fagsammensetning

Noe av det som gjør dette fagområdet unikt og spennende er tverrfagligheten. Emnene som undervises tar for seg temaer som hører hjemme i fagfelt som statsvitenskap, utviklingsstudier, kulturstudier, sosiologi, antropologi, samfunnsgeografi, filosofi, psykologi, historie, religionsstudier og strategi- og forsvarsstudier.

Bachelorstudiet i freds- og konfliktstudier passer for deg som…

 • Er interessert i verden utenfor Norges grenser
 • Tror at voldelige konflikter kan løses
 • Ønsker en grad som gir deg kompetanse innenfor et stadig viktigere fagfelt
 • Ser verdien av et praksisnært studium og internasjonal erfaring
 • Mener at det å jobbe for fred og sikkerhet er av stor betydning

Ta kontakt med oss her om du har spørsmål om bachelor i freds- og konfliktstudier, eller søk her nå.

Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

 • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
 • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
 • -Om det finnes regler i krig?
 • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
 • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
 • -Om krig utelukkende er negativt?
 • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
 • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?