Freds- og konfliktstudier passer for deg som er interessert i internasjonale spørsmål, enten du kommer rett fra videregående, er i et studieløp, eller i jobb. Vi tilrettelegger for ulike bakgrunner og situasjoner, og tilbyr en allsidig, men samtidig spesialisert utdanning.

Interessen rundt internasjonale spørsmål og temaer knyttet til fred og konflikt er stor blant norske studenter og i samfunnet generelt i dag. Ved å kombinere studier med internasjonal erfaring gjennom studieturer og utveksling vil du være ettertraktet i et fremtidig arbeidsliv. Som privat høyskole kan vi tilby en rekke fordeler som ofte er fraværende ved offentlige høyskoler og universiteter.

 

Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

  • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
  • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
  • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
  • -Om det finnes regler i krig?
  • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
  • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
  • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
  • -Om krig utelukkende er negativt?
  • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
  • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?