I løpet av det tredje året av bachelorgraden har du mulighet til å ta et semester i utlandet, eller ta nye valgfrie emner og International Political Thought her på høyskolen. Dette avsluttende året inkluderer også en omfattende bacheloroppgave i siste semester.

I det tredje og avsluttende studieåret er det lagt opp til at studentene kan ta et utvekslingssemester i utlandet i femte semester. Dette er ikke et krav, og det blir tilbudt full undervisning på Bjørknes Høyskole i samme periode. Studenten vil da ta to valgfrie emner, i tillegg til det obligatoriske emnet International Political Thought. Emnesammensetningen for bachelorgradens siste studieår er som følger:

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Femte semester
(høst)
INT3110
International Political Thought
Valgfritt emne Valgfritt emne
Mulighet for utveksling
Sjette semester
(vår)
FK3990
Bacheloroppgave

 

 • INT3110 International Political Thought (10 sp)

  Dette emnet introduserer en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper, som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Emnet vil ta for seg en rekke ulike teoretiske “skoler” innenfor internasjonal politikk, og gi en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

 • FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

  Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og studentene får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning. Vi bruker mye ressurser på utvikling av studentenes evne til kritisk analyse og skriftlige presentasjonsevner, og disse ferdighetene vil bli utfordret dette semesteret.

Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

 • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
 • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
 • -Om det finnes regler i krig?
 • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
 • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
 • -Om krig utelukkende er negativt?
 • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
 • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?