Det andre året av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier byr på obligatoriske emner som folkerett og global sikkerhet. Dette studieåret inkluderer også 20 studiepoeng med valgfrie emner, samt mulighet for å bli med på studietur til Midtøsten.

Det andre studieåret vil bringe studiet et naturlig nivå videre, både tematisk og faglig. Studieåret består av fire obligatoriske emner, samt to valgfrie emner (se info om valgfrie emner i menyen til høyre). I tillegg til emnene vil du få mulighet til å reise på studietur til Midtøsten (Israel og Palestina). Les mer om studieturen her.

Som årsplanen nedenfor viser, vil du allerede i tredje semester få muligheten til å velge to valgfrie emner. I tillegg til disse valgfrie emnene vil det være ett obligatorisk emne, Religion og konflikt. Fjerde semester består av tre obligatoriske emner; Global sikkerhet, Folkeretten, og Examen philosophicum (Exphil). Hvert av emnene i andre studieår gir 10 studiepoeng. Emnesammensetningen er som følger:

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Tredje semester
(høst)

INT2110
Religion og konflikt

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Fjerde
semester
(vår)

INT2210
Global sikkerhet

INT2220
Folkeretten

EXPHIL
Examen Philosophicum

 

 • FK2110 Religion og konflikt (10 sp)

  Hva slags rolle spiller religion i konflikter? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen? Hva er egentlig religion? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

 • INT2210 Global sikkerhet (10 sp)

  Mens noen snakker om en ny kald krig snakker andre om risikoen for tredje verdenskrig. Andre igjen påpeker at vi historisk sett opplever relativt få kriger i dag. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene? Dette emnet tar for seg en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analyserer disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver.

 • INT2220 Folkerett (10 sp)

  Internasjonale lover og regler er en sentral del av rammeverket for internasjonalt samkvem. I dette emnet ser vi nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

 • EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

  Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

 • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
 • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
 • -Om det finnes regler i krig?
 • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
 • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
 • -Om krig utelukkende er negativt?
 • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
 • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?