Kompetanse og kunnskaper i freds- og konfliktstudier og internasjonal politikk gir muligheter innen mange ulike jobber både i Norge og internasjonalt. En slik kompetanse vil være relevant for arbeid både i private og offentlige organisasjoner, og kompetansen vil også være etterspurt i ulike mediebedrifter. Kanskje ønsker du å jobbe i frivillige organisasjoner, regionale organisasjoner eller i departementene? Utdanningen vil være relevant både for de som er i startfasen av sin utdanning, samt de som allerede er yrkesaktive, men som ønsker/trenger fagkunnskaper innen dette fagområdet. Dette inkluderer lærere, journalister, diplomater, politikere, militærpersonell, samt ansatte i ulike organisasjoner. Les mer om hva tidligere studenter mener her

 

Veien videre

Årsenheten er en døråpner til videre studier innen samfunnsvitenskapelige fag generelt, og internasjonal politikk og freds- og konfliktstudier spesielt. Med gjennomført årsenhet har du mulighet til å gå rett videre på andre studieår av vår bachelorgrad innen fred og konflikt. Studiepoengene kan også inngå i ulike bachelorgrader ved andre institusjoner både i Norge og utlandet.

 

Hvem kan søke?

Alle som ønsker en grunnutdanning innen freds- og konfliktstudier enten det er som et supplement til andre fag eller som første steg i en fordypning innen feltet kan søke. Årsenheten har rullerende opptak, det vil si at det er mulig å søke og bli tatt opp på våre studier helt frem til studiestart! Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Ta kontakt med vårt infosenter for mer informasjon om opptak.