Hopp over Infofelt øverst

HVA ER FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER?

Freds- og konfliktstudier hører til internasjonale studier og omfavner en rekke spennende fagområder som statsvitenskap, utviklingsstudier, historie, religionstudier, politisk teori, samfunnsgeografi og forsvars- og strategistudier. Studiet har fått stadig større betydning og en rekke forskningsfunn fra feltet har ført til nye måter å tenke på når det gjelder forebygging av konflikter, konflikthåndtering, samhandling og utvikling.

Krig og fred kan sees på som to ytterpunkter i et samfunn der spekteret imellom er fylt av komplekse krefter og prosesser. Her får du teoretiske og praktiske verktøy til å analysere og forstå lokale og globale forhold knyttet til fred og konflikt.

 

FAKTA:

 • Årsstudium (60 sp)
 • Kan inngå som første år i en bachelor i i freds- og konfliktstudier
 • Fulltid/deltid
 • Oslo og nett
 • Opptakskrav: GENS Rullerende opptak
 • Godkjent av Lånekassen
 • Studieavgift 2020/2021: 40.900,- per semester inkl. eksamensavgift, faktura sendes ved oppstart av studiene

Les BH-bloggen om internasjonale studier

Hopp over FK passer for deg som

Freds- og konfliktstudier passer for deg som

tror at voldelige konflikter kan løses, og mener at det å jobbe for fred og sikkerhet er av stor betydning

Hopp over Grått felt

Hvem passer dette for?

 • Du som ønsker et praksisnært studium og internasjonal erfaring
 • Du som er i startfasen av din utdanning og er interessert i å forstå verden utenfor Norges grenser og vil smake på et spennende fagfelt før du vurderer en bachelor
 • Du som er yrkesaktive men som trenger fagkunnskaper innen fagfeltet, slik som lærere, journalister, diplomater, politikere samt ansatte i ulike organisasjoner.
 • Du som vil studere på et lærested som har tett kontakt med både organisasjonsliv og forskningsinstitusjoner og bidrar med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktiv for din fremtidige drømmearbeidsgiver

Hva lærer du?

 • Fagområder som blant annet statsvitenskap, utviklingsstudier, historie, religionstudier, politisk teori, samfunnsgeografi og forsvars- og strategistudier
 • Hva fred er, hvordan ulike typer konflikter oppstår og hva som skal til for å løse de
 • Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres og, hvilken rolle religion spiller i konflikt- og fredsarbeid
 • Om FNs rolle og hvorfor vi intervenerer noen steder og ikke andre

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Du kan bli med på 5-ukers studieopphold i Tanzania med feltarbeid og undervisning
 • Du kan fortsette på en bachelor om du ønsker å studere internasjonale studier videre
 • Du kan engasjere deg i Linjeforeningen for internasjonale studier og få verdifull erfaring
 • Du blir kjent med og fulgt opp av en fagstab som er over gjennomsnittet opptatt av at studentene engasjerer seg og lykkes
Personvern og cookies