Se hvordan du skal søke og forberede deg best mulig til opptaksprøvene før helsefaglige studier i Sentral-Europa

 

Om helsefag i Sentral-Europa

Hva går opptaksprøvene ut på?

Om intensivkursene i forkant av opptaksprøven:

Søknadsprosess 1+5 medisinstudier og direkte .

Hva skjer på opptaksprøvedagen?