Du som skal søke helsefaglige studier i Sentral-Europa har som regel mange spørsmål. Her får du mange svar, også på det du ikke visst at du lurte på!

OPPTAKSKRAV

Kan jeg søke på helsefaglige studier i Sentral Europa med IB diploma?
Det er mulig å søke med IB diploma på alle universiteter Bjørknes Høyskole samarbeider med i Sentral Europa, men det er kun mulig å søke om å få fritak fra opptaksprøven på bakgrunn av IB diploma til Szeged, og da er det spesielle krav som gjelder. Ta kontakt med oss for å få mer info.

Kan jeg søke på medisin/tannlege/veterinær i Sentral Europa på bakgrunn av 23/5 regelen / realkompetanse?
Vi har hatt positiv erfaring med University of Pecs og University of Veterinary Medicine i Ungarn når det gjelder å søke på bakgrunn av 23/5 regelen, men ikke til de andre universiteter, dessverre. Man må ha generell studiekompetanse med vitnemål fra 3-årig videregående skole for å bli tatt opp som student. Realkompetanse vurderes ikke. Du kan ta opptaksprøven selv om du fortsatt er elev på videregående skole, men må sende inn vitnemål før studiestart.

 

SØKNADSPROSESSEN

Hva er helseattest? Hva bør det inneholde?
Det er en kort, generell helseattest fra fastlegen din på engelsk som sier noe om din fysiske form (du får skjema tilsendt på mail). Det må legen din signere.

Kan jeg ettersende dokumentasjon på HIV test og Hep B vaksinasjon?
Du kan ettersende dokumentasjon på HIV og Hep B dersom du får tilbud om studieplass, ja. Du må fortsatt levere helseskjemaet, men da er det bare å hoppe over den delen og fylle ut resten.

Hvis hepatitt B vaksine ikke er tatt, holder det med dokumentasjon fra legen på påbegynt vaksinasjon?
Ja, det holder med dokumentasjon på påbegynt vaksinasjon som du tar med på opptaksprøvedagen. Dersom du får tilbud om studieplass, så kan du ettersende vaksinasjonskort.

Hva betyr dysleksibekreftelse?
En lege eller en lærer kan bekrefte at du ikke har dysleksi. Til University of Szeged er det eget dysleksiskjema som du får tilsendt på mail etter at du har søkt.

Hva er passfoto?
Passbilde er et portrettbilde av deg som du skal legge ved søknaden din (ca. 3,5×4,5 cm). Passbilde kan du ta i ulike fotobutikker eller fotobooth.(Passbilde er ikke det samme bildet som er i passet ditt selv om navnet kan virke forvirrende)

Bør vitnemålet være på engelsk? Hvor får jeg oversatt vitnemålet?
Ja, vitnemålet du leverer i søknaden bør være på engelsk. Du har krav på engelsk vitnemål fra videregående skolen din. Ellers kan en statsautorisert translatør oversette vitnemålet til engelsk.

Kan karakterutskriften være på norsk?
Ja, karakterutskriften kan være på norsk hvis du ikke får tak i det på engelsk.

Hva betyr at kopier av vedlegg (for eks. vitnemål) må være «attestert med rett kopi»?
Det betyr at kopi av dokumentet er offentlig godkjent med «rett kopi/certified copy» stempel på, dvs. kopien er ikke falsk. Det er viktig hvis du ikke leverer inn originalt dokument. Rett kopi stempel på dokumenter kan du få hos politiet, på posten, i skoler eller hos ulike kopikontorer. Du trenger ikke å få rett kopi av ID siden i passet ditt, det holder med vanlig kopi.

Hvem kan skrive anbefalingsbrev for meg? Hva skal stå i anbefalingsbrevet?
En lærer, professor eller en arbeidsgiver kan gi deg anbefalingsbrev. Du finner tips til hva som kan stå i anbefalingsbrevet på studenttorget.no 

Hva skal stå i motivasjonsbrevet?
Du finner tips til hva som kan stå i anbefalingsbrevet på følgende studenttorget.no

Hva skal en CV inneholde?
Curriculum Vitae (CV) er en kortfattet, kronologisk oversikt (stikkordsform) med personalia, utdanning og eventuell arbeidserfaring. Denne skal være på engelsk. Lag din egen Europass CV her

Hvor kan jeg finne søknadsskjemaet til de ulike universiteter?
Du får tilsendt søknadsskjema på mail etter at du har sent inn elektronisk søknad til oss.

Hvis jeg søker på flere universiteter, må jeg betale påmeldingsavgift en gang eller per universitet jeg søker på?
Du betaler påmeldingsavgift per søknad (dvs. per universitet du søker på). Hvis du søker på tre universiteter, så betaler du den fastsattepåmeldingsavgiften til alle tre universiteter. Det gjelder også for de universitetene som evt arrangerer felles opptaksprøve.

Hvis jeg søker på både medisin og tannlege på samme universitet, må jeg å betale påmeldingsavgift to ganger?
Nei, du trenger kun å betale en påmeldingsavgift per universitet. Dersom du melder deg på flere studier per universitet (for eks. både medisin og tannlege) betaler du kun en gang. NB: Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan melde seg både medisin og tannlege på Charles University i Tsjekkia. Til universiteter i Ungarn kan du derimot melde deg på begge deler.

Når får jeg faktura for påmeldingsavgift?
Du får faktura per mail etter at du har meldt deg på opptaksprøven via nettsiden vår. Vi begynner å fakturere for påmeldingsavgiften ca.1-1.5 måned før opptaksprøven. Hvis du melder deg på senere enn det, får du faktura rett etter at vi har registrert påmeldingen din. Vi gjør oppmerksom på at betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato, men det må være betalt i forkant av selve opptaksprøven. Dersom du ikke betaler påmeldingssavgiften innen fristen, får du ikke tatt opptaksprøven.

Må jeg betale påmeldingsavgift direkte til universitetet også, eller kun til Bjørknes Høyskole?
Hvis du søker gjennom oss, så betaler du påmeldingsavgift kun til Bjørknes Høyskole. Når det gjelder noen universitetetr betaler du i tillegg et opptaksprøvegebyer direkte til universitetet også i tillegg til påmeldingsavgiften. Det har vært en del endringer når det gjelder betaling til Ungarn de siste årene. Oppdatert informasjon vil være tilgjengelig på Min Side som du får tilgang til når du har søkt.

Jeg er allerede student på Bjørknes Høyskole, kan jeg ta opptaksprøvene gratis?
Dersom du er aktiv student hos oss i år (stedlig eller nett), så slipper du å betale påmeldingsavgift. Det gjelder ikke de som har avsluttet studiene hos oss, eller de som tar opp fag på Bjørknes Privatskole. Du må likevel betale opptaksprøvegebyret til de universitetene som har dette.

Kan jeg ettersende manglende dokumenter til universitetet?
Ja, etter opptaksprøven skal manglende søknadsdokumenter sendes direkte til universitetet, altså IKKE til Bjørknes Høyskole (verken på epost eller post). Du er selv ansvarlig for at universitetet har mottatt en komplett søknad (universitetet tar ikke stilling til ufullstendige søknader). Alle ettersendinger må merkes tydelig med hvilket universitet du har søkt til og ditt navn og adresse! Du ser på Min Side om disse skal sendes/lastes opp elektronisk eller ettersendes per post.

 

OPPTAKSPRØVER

Hvilke opptaksprøver kan jeg ta to ganger i året?
Det er mulig å ta følgende opptaksprøver to ganger per år:

  • Medical University of Gdansk (Polen),
  • University of Veterinary Medicine Budapest (Ungarn)
  • Semmelweis University (Ungarn)
  • University of Szeged (Ungarn)
  • Pecs University (Ungarn)

Opptaksprøvene for Comenius University (Slovakia), Masaryk Universitye og Charles University, First Faculty (begge Tsjekkia) har man kun mulighet til å ta én gang per år. Opptaksprøven for Comenius University og Masaryk University arrangeres uansett to ganger per år mens prøven for Charles University blir avholdt én gang per år (juni).

Er begge opptaksprøvene i mars og juni til studiestart i september?
Ja, studiestart på alle universiteter i Sentral Europa er i september – det er det samme om du tar opptaksprøven i mars eller i juni.

Teller det negativt hvis jeg tar opptaksprøven i mars og gjør det veldig dårlig?
Nei, det teller ikke negativt hvis du gjør det dårlig på første prøven i mars, du har like god sjanse til å komme inn når du prøver igjen i juni.

Hvis det er flere opptaksprøver satt opp på samme dag, kolliderer de med hverandre?
Nei, vi passer på at du kan ta opptaksprøvene til alle universiteter hos oss. Selv om to prøver er satt opp på samme dag, så skal det være mulig å ta begge to.

Tar man opptaksprøve til alle tre universiteter i Ungarn samtidig?
Det er mulig å søke på alle tre universiteter i Ungarn. Opptaksprøvene gjennomføres i løpet av to dager.

Hvem er det som får intervju på Gdansk-prøven?
Det er ikke alle som skal ha intervju til Gdansk, det er kun de som ligger akkurat på grensen og får dermed en sjanse til å vise at de er gode nok gjennom et intervju. Det blir stilt faglige spørsmål innen biologi og kjemi. Du kan eventuelt også få spørsmål om temaet / spørsmålet du fikk feil i opptaksprøven din for å se om du klarer å besvare spørsmålet muntlig.

Skal alle prøvene være på engelsk? Er det lov å ha med seg ordbok?
Alle opptaksprøvene skal være på engelsk. Det er kun lov å bruke ordbok (ikke medisinsk ordbok) under opptaksprøven til Comenius, ikke ved de andre universitetene.

Får man minuspoeng hvis man ikke gir riktig svar på prøven?
Nei, det er ikke noe minuspoeng, du får kun poeng for svar som er riktig.

Er det mulig å få tak i opptaksprøven fra i fjor noe sted?
Vi har tilgang til følgende tidligere opptaksprøver -se informasjon for det enkelte universitet du skal søke til.

Hvordan er den muntlige prøven til Ungarn?
Det er et faglig intervju som varer i ca.15-20 minutter der en professor fra universitetet stiller deg faglige spørsmål innen biologi og kjemi. Det er ikke skummelt slik mange tror, professoren er interessert i det du kan, så det gjelder å fortelle professoren det du vet om temaet. Hvis du føler at du ikke kan svare på spørsmålet direkte, så prøv å vise hvordan du tenker rundt temaet.

Når får jeg svar på prøven?
Dette varierer fra universitet til universitet. Les informasjonen under «Hva skjer etter opptaksprøven?» til universitetet det gjelder.

Hvor mange kan komme inn på hvert universitet? Et det et bestemt antall fra Norge som får tilbud om studieplass?
Det er til enhver tid de beste som kommer inn, og antall søkere som får tilbud om studieplass varierer fra år til år avhengig av antall søkere, vanskelighetsgraden på prøven og hvor godt forberedt søkerne. Det er ikke noe kvote for norske studenter på noen av universitetene. Gjør du det bra på prøven, så kommer du inn!

Må jeg ha hatt biologi 1+2 og kjemi 1+2 på videregående for å kunne bestå opptaksprøven?
Det er ikke noe krav om at du må hatt disse fagene på skolen (bortsett fra til Gdansk), men du må ha god kunnskap innenfor disse fagene for å kunne bestå opptaksprøven. Biologi kan du kanskje klare å lese selv hjemme, men det er viktig at du har hatt undervisning i kjemi for å kunne klare deg på opptaksprøven. Husk også å forberede deg på selve medisinstudiene, ikke bare til opptaksprøven. Det er ikke en bra start på en tøff utdanning å akkurat komme inn..

Hvordan skal jeg kle meg på opptaksprøvedagen?
Til universiteter i Ungarn, Slovakia og Polen er det viktig at du kler deg pent, som om du skal på jobbintervju. Ta på deg skjorte/bluse, fin bukse eller skjørt (ikke jeans!), og fine (helst svarte) sko. Til universiteter i Tsjekkia er det ikke noen spesiell dresskode.

Hvorfor er det viktig å kle seg pent?
I Sentral Europa har klær mye mer å si enn her i Norge. Ved å kle seg pent er det en måte å vise respekt på til professorene som representerer universitetene. Fine klær viser at du er en seriøs søker, du er motivert til å begynne på studiet og du er ikke bare tilfeldig der på opptaksprøvedagen. Opptaksprøven er jo bare en smak på hvordan muntlig eksamener ser ut på flere universiteter i Sentral Europa.

 

I STUDIETIDEN

Hvordan er det å studere medisin/veterinær/tannlege i Sentral Europa?
Det er nok annerledes å studere i Sentral Europa enn hjemme i Norge. Universitetene i Sentral Europa fokuserer mest på teori i de første 2-3 årene, og etterpå kommer det mye praksis i den kliniske delen. Man må være forberedt på å pugge mye i den første perioden, men å lære seg de mest grunnleggende om kroppen er helt nødvendig for å kunne gå videre i den praktiske delen. Det er viktig at man utvikler en god studieteknikk helt fra starten av for å kunne klare å stå på eksamen og fullføre studiet.

Hvordan ser et semester ut på universiteter i Sentral Europa?
På de fleste universiteter i Sentral Europa har man mange flere emner i løpet av et semester enn her i Norge. Det er anbefalt å ta 30 studiepoeng på et semester, og dette kan bestå av 8-10 emner på 3 eller 5 studiepoeng. Det er ikke alltid fastsatt pensum som du må gå gjennom selv, men det er ofte anbefalt lesing. Derfor er det viktig å gå på forelesninger og seminarer fordi man blir i større grad testet på det som ble fortalt på forelesninger, ikke nødvendigvis det som står i pensum. Det er lurt å ta notater under forelesninger, og dersom du mister en forelesning, husk å få tak i notatene fra medstudentene dine. Det er også sterkt anbefalt å henge med på lasset fra dag en slik at du klarer å gå nøye gjennom materialet før eksamen og ikke venter til siste liten. Det er også ofte små prøver og tester i løpet av semesteret som du må bestå for å kunne stille til eksamen, og karakterene dine på disse prøvene utgjør ofte en del av din siste karakter i det emnet. Det kan være mindre eller større forskjeller mellom universiteter.

Hvordan ser eksamensperioden ut?
Siden man har mange emner i løpet av et semester, så må man regne med mange flere eksamener i eksamensperioden enn det man kanskje er vant til å ha her i Norge. Men eksamensperioden er satt opp på en meget fleksibel måte. Det består av ca. 4-5 uker hvor man har mulighet til å legge opp eksamenene selv og disponere tiden sin selv. I hvert emne kan man velge mellom 3 eller 4 eksamensdatoer, og dersom man stryker på eksamen, eller ikke er fornøyd med karakteren man har fått, kan man ta opp eksamenen igjen. Man får resultatet tilbake innen ca. 3 dager. Skriftlige eksamener er ofte korte eksamener som varer i 1-2 timer og ofte forventes det korte og direkte svar. Det arrangeres mange flere muntlige prøver også i Sentral Europa som ligner på den muntlige opptaksprøven. Det kan være mindre eller større forskjeller mellom universiteter.

Hva skjer hvis man stryker? Hvor mange sjanser har man?
En ting er sikkert: de fleste stryker på eksamen en eller flere ganger i løpet studiet. Det er helt normalt, ikke vær redd. I de fleste tilfeller har du flere muligheter til å ta eksamenen, du kan enten prøve på nytt i løpet av samme eksamensperiode, eller du kan/ må vente til neste eksamensperiode. Men det er viktig at du stiller deg forberedt til eksamen på andre eller tredje forsøk.

Må man lære språket i landet?
Ja, på medisinstudier er det obligatorisk språkundervisning i ungarsk, slovakisk, tsjekkisk eller polsk avhengig av hvilket land du befinner deg i. Man må selvfølgelig ikke kunne diskutere politikk flytende på det språket, men det er viktig å lære det mest grunnleggende for å kunne kommunisere med pasientene i den kliniske delen. Det er også viktig å bestå språkprøvene for å kunne gå videre til neste semester /studieår på studiet. Det er ingen språkundervisning på tannlege- og veterinærstudier.

Hvordan er kulturen i Sentral Europa?
Kulturen i ulike land i Sentral Europa er annerledes enn her i Norge. Man bor i et annet land hvor systemet og tradisjonene reflekterer en annen måte å tenkte på. I mange sentral-europeiske land har voksne, eldre og folk i viktige posisjoner mye mer autoritet enn det vi er vant til hjemmefra, og det gjelder også professorer og studieadministrasjon på universiteter. Når man begynner å studere i Sentral Europa merker man fort at det er mye større avstand mellom professorer og studenter og det forventes at man snakker til professorene på en respektfull måte. På noen universiteter kan utdanningssystemet også virke mye mindre fleksibelt og i mindre grad tilrettelagt for studentenes ønske og behov – i hvert fall sammenlignet med det man er vant til fra Norge. Det beste du kan gjøre er å være åpen og nysgjerrig til å lære om folk og kulturen, akseptere og respektere det i stedet for å irritere seg over at ting fungerer på en annen måte.

Hva er det som skal til at man klarer seg på studiet i Sentral Europa?
Det er først og fremst motivasjon og utholdenhet som skal til at man klarer å fullføre studiene i Sentral Europa. Det er ikke kun faglig dyktighet som gjelder, men å stå på og ikke gi opp selv om alt kan virke uoverkommelig. De som er tilpasningsdyktige, fokuserte og klarer å prioritere studiene framfor alt det andre har gode sjanser til å både trives og lykkes med studier i Sentral Europa.

Hva er den største utfordringen til de som studerer i Sentral Europa?
Mange av våre studenter sier at den største utfordringen er å lære seg mest mulig på kortest mulig tid. Spesielt i de første 2-3 årene må man lære seg mye teori og da koker det ned til å ha god studieteknikk og utholdenhet i studier. Prøv å danne gode kollokviegrupper helt fra starten og henge med på lasset slik at du klarer deg fint på studiet.

 

ETTER STUDIENE

Får man autorisasjon etter medisin/tannlege/veterinærutdanningen i Sentral Europa?
Ja, når man er ferdig med utdanningen i Sentral Europa, så får man autorisasjon i Norge. Utdanningen på alle universiteter som Bjørknes Høyskole samarbeider med er godkjent i Norge per dags dato.

Er det vanskelig å få turnusplass og videre jobb som lege dersom en tar medisin studiet i Sentral- Europa?
Etter at du er ferdig med 6-års medisinutdanning i Sentral Europa, så kan du søke på turnusplasser i Norge på lik linje som alle andre som har studert enten i Norge eller i utlandet. Det er slik som å søke på jobb, du trenger motivasjonsbrev, CV, anbefalingsbrev osv. for å få turnusplass, så det er opp til hvor bra søknad du leverer inn hvor og når du får turnusplass. Men utdanningen i Sentral Europa er anerkjent i Norge og i EU og er av meget bra kvalitet.

Er det anbefalt å ha en relevant jobb på for eks. sykehjem ved siden av studier? Og er det eventuelt mulig å få praksisplass i Norge når man har praksisperioder?
Ja, det er absolutt anbefalt å få en fot innenfor i helsevesenet i Norge selv om du studerer i utlandet. Det er viktig med både erfaringen du får og nettverket du bygger ved å jobbe, og det kan du gjøre for eks. om sommeren når du er hjemme i Norge. Sjette året på medisinstudiet består stort sett av praksis som du også kan ta i Norge, men da må du ta initiativ til det selv og søke på praksisplass ved et av sykehusene i Norge. Men du må dra tilbake til universitetet på slutten av året uansett for å ta siste eksamenene.

Hvilke land i Sentral Europa anbefales?
Vi kan anbefale alle universiteter Bjørknes Høyskole samarbeider med i Sentral Europa, alle tilbyr utdanning på høyt nivå. Det er egentlig ikke noe stor forskjell mellom universitetene, det er bare smak og behag om du foretrekker å studere på et lite sted eller i en større by, eller om du liker et av landene bedre enn de andre. Utdanningen du får på disse stedene er ganske lik. Kom på gratis veiledning hos oss, så kan vi prøve å hjelpe deg med å ta et godt valg ang. studieplass.

Er det slik at man har større sannsynlighet for å få praksis plass og senere også jobb i Norge dersom man tar 1+5 programmet?  Har dere eventuelt ordninger med sykehus/universiteter i Norge som gjør det lettere å få praksisplass?Hvis man tar 1+5 programmet, så får man graden sin fra universitetene i Sentral-Europa, så det vil ikke være noe stor forskjell når det gjelder å søke på jobb etter studier. Bjørknes Høyskole har ikke noe direkte avtaler med sykehus i Norge som gjør at du lettere får praksis- eller turnusplass. Det må du søke om selv.