Her finner du en oversikt over emnene som inngår i halvårsenheten Funksjonell anatomi og fysiologi.

  • FAF1100 Nevrofysiologi og -anatomi

    Emnet gir en grundig innføring i nervesystemets oppbygning og funksjon. I tillegg gjennomgås nervesystemets plastisitet, biologiske rytmer og hvordan stress manifesterer seg.

  • FAF1200 – Funksjonell anatomi: 10 sp

    Emnet gir en grundig innføring i muskel-skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres.

  • FAF1300 Funksjonell fysiologi

    Emnet gir en innføring i hvordan kroppen blir påvirket av og tilpasser seg ytre stimuli. Det legges vekt på hvordan organsystemene virker sammen for å opprettholde homeostasen. Det tas utgangspunkt i ulike stimuli kroppen kan bli utsatt for, men man går ikke vesentlig inn i de aspekter som har med sykdom å gjøre.