Ønsker du inngående kunnskap i muskelsystemet, skjelettsystemet, nervesystemet, og kroppens tilpasning til blant annet trening?

Funksjonell anatomi og fysiologi

Ønsker du inngående kunnskap i muskelsystemet, skjelettsystemet, nervesystemet, og kroppens tilpasning til blant annet trening?

Funksjonell anatomi & fysiologi

Funksjonell anatomi og fysiologi (FAF) består av tre emner og gir til sammen 30 studiepoeng. FAF bygger på årsstudiet medisin grunnfag, og det forutsettes derfor at du har en del kunnskaper innen anatomi og fysiologi. Praktiske øvelser gjennomgås i filmer, så øver du hjemme. Studiet er delt i tre emner som hver gir 10 SP. 

 

FAF1100  Nevrofysiologi og -anatomi (10 SP)

Dette emnet omhandler nervesystemets oppbygning og funksjon. Målet er at du skal kunne utføre og forstå en nevrologisk undersøkelse. Det er få faggrupper i dag som er i stand til dette, og du får dermed en unik kunnskap. For å oppnå en inngående forståelse er det nødvendig med et dypdykk i nervesystemets anatomi, kombinert med øvelser i nevrologiske resonnementer og gjennomgang av nevrologiske kasuser. Du kommer også til å lære litt om mer avanserte funksjoner i hjernen som biorytmer, stress, og nervesystemets tilpasning til skader.

På vår helseblogg kan du lese nyheter om medisin, ernæring, kropp og helse.

 

FAF1200 Muskel- og skjelettanatomi(10 SP)

Dette emnet omhandler muskel- og skjelettapparatet, samt de indre organenes anatomi. Siden kroppens muskler styres av nervesystemet som du allerede har dyptgående kjennskap til, vil du nå utvikle en meget god forståelse for bevegelsesapparatets funksjon. Undervisningen har stort fokus på funksjonsundersøkelser. Du skal lære mer om over- og underekstremiteter, hode og hals, rygg og bekken. 

Halvårsstudium i funksjonell anatomi & fysiologi kan tas heltid, deltid og som nettstudie. Les om nettstudier her.

 

FAF1300  Funksjonell fysiologi (10 SP)

Det siste emnet bringer fysiologien fra grunnfaget videre. Ved å studere organsystemenes tilpasning til forskjellig typer ytre stress, har man en spennende tilnærmingsmåte til stoffet. Du vil blant annet få lære om kroppens tilpasning til forskjellige typer dietter, til trening og til høyt og lavt trykk (som ved dykking og flyving). Etter de to foregående emnene har du etter dette emnet fått en grundig innføring i organismens funksjonelle anatomi og fysiologi.

 

Er du interessert i helse- og medisinske fag tilbyr Bjørknes Høyskole blant annet:

Ta gjerne kontakt med oss på Bjørknes Høyskole i dag om du har spørsmål om halvårsstudium i funksjonell anatomi & fysiologi. Du kan også søke allerede i dag!

 

Informasjon