Hopp over Navn på seksjon

Ønsker du inngående kunnskap om muskelsystemet, nervesystemet og kroppens tilpasning til blant annet trening? Funksjonell anatomi og fysiologi (FAF) består av tre emner og gir til sammen 30 studiepoeng. FAF bygger på årsstudiet medisin grunnfag, og det forutsettes derfor at du har en del kunnskaper innen anatomi og fysiologi. Praktiske øvelser gjennomgås i filmer, så øver du hjemme. Studiet er delt i tre emner som hver gir 10 SP.

FAKTA:

  • Halvårsenhet (30 sp)
  • Fulltid/deltid
  • Nettstudium
  • Opptakskrav: GENS Rullerende opptak og medisin grunnfag eller tilsvarende
  • Godkjent av Lånekassen
  • Pris: 40 900 (faktura sendes ved oppstart av studiene)
Hopp over om faf

Nevrofysiologi og anatomi

Dette emnet omhandler nervesystemets oppbygning og funksjon. Målet er at du skal kunne utføre og forstå en nevrologisk undersøkelse. Det er få faggrupper i dag som er i stand til dette, og du får dermed en unik kunnskap. For å oppnå en inngående forståelse er det nødvendig med et dypdykk i nervesystemets anatomi, kombinert med øvelser inevrologiske resonnementer og gjennomgang av nevrologiske kasuser. Du kommer også til å lære litt om mer avanserte funksjoner i hjernen som biorytmer, stress, og nervesystemets tilpasning til skader.
Gå til emnebeskrivelse

Funksjonell anatomi

Dette emnet omhandler muskel- og skjelettapparatet, samt de indre organenes anatomi. Siden kroppens muskler styres av nervesystemet som du allerede har dyptgående kjennskap til,
vil du nå utvikle en meget god forståelse for bevegelsesapparatets funksjon. Undervisningen har  stort fokus på funksjonsundersøkelser. Du skal lære mer om over- og underekstremiteter, hode og hals, rygg og bekken.
Gå til emnebeskrivelse

Funksjonell fysiologi

Det siste emnet bringer fysiologien fra grunnfaget videre. Ved å studere organsystemenes tilpasning til forskjellig typer ytre stress, har man en spennende tilnærmingsmåte til stoffet. Du vil blant annet få lære om kroppens tilpasning til forskjellige typer dietter, til trening og til høyt og lavt trykk (som ved dykking og flyving). Etter de to foregående emnene har du etter dette emnet fått en grundig innføring i organismens funksjonelle anatomi og fysiologi.
Gå til emnebeskrivelse

Personvern og cookies