Examen philosophicum gir grunnleggende innføring i vitenskapens & filosofiens historie samt etisk tenkning. Dette er et rent nettstudium.

 Examen philosophicum ec phil

Examen philosophicum -hva er det?

Examen philosophicum eller ex phil er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning. Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner som innen norsk universitetsutdanning og som gir en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie samt etisk tenkning. Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg en forståelse for et utvalg av sentrale problemstillinger hos tenkere i den vestlige filosofi- og vitenskapstradisjon, særlig knyttet til vitenskap, erkjennelse og etikk.

 

Hva og hvem lærer du om i examen philosophicum?

Emnet tar utgangspunkt i filosofiens fremvekst med sofistene og Sokrates, beveger seg innom en rekke sentrale tenkere og ender med eksistensialismen og tanker rundt kvinners likestilling og frigjøring. Emnet er bygd opp etter følgende tenkere og temaer: Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Niccolò Machiavelli og Thomas Hobbes, det nye verdensbildet, René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, George Wilhelm Friedrich Hegel, Søren Kierkegaard, Karl Marx, Charles Darwin og Sigmund Freud.  Flere detaljer finner du i emnebeskrivelsen her

 

Hvorfor ta ex phil som nettstudent?

Du kan jobbe med faget når det passer deg og hvor det passer deg. Du trenger ikke å ta hensyn til forelesningstider eller sted! Du får en egen nettlærer som du kan kontakte når som helst og få svar fra innen 48 timer. Dette betyr at du kan få individuell tilbakemelding og veiledning på spørsmålene du måtte ha. Du gjør oppgaver underveis for å sjekke hvordan du ligger an og hva du har forstått.  Oppgavene får du svar på umiddelbart. Nettstudiet inneholder både tekster,  videoer og oppgaver som skal hjelpe deg  å tilegne deg og forstå faget. Les mer om nettstudier her

Les “Ofte stilte spørsmål om nettstudier

 

Ex phil som del av en bachelorgrad

Ex phil (10sp)  inngår som en del av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier og bachelor i internasjonale studier

Informasjon