Det finnes en rekke videreutdanningsmuligheter etter en bachelorgrad i ernæring, både i Norge og utlandet. Her finner du noen studiesteder der tidligere studenter har tatt sin master, eller der universitetene oppfordrer bachelorstudenter i ernæring om å søke.

Mastermuligheter i Norge:

Universitetet i Bergen (UiB): 

Master i human ernæring*
Master i helsevitenskap, genetisk veiledning
Master i biomedisin

Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU):

Master i folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet
Master i matvitenskap – Mat, ernæring og helse*

Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU):

Master i klinisk helsevitenskap- fedme og helse

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA):

Master i Samfunnsernæring

Universitetet i Oslo (UiO)

Master i interdisiplinær helseforskning

Universitetet i Agder (UiA):

Master i folkehelsevitenskap

Høgskolen i Hedmark (HiHM):

Master i folkehelsevitenskap – med vekt på endring av livsstilsvaner

 

*Krever ekstra emner i tillegg til bachelor i ernæring for opptak

 

Mastermuligheter i utlandet:

Vi har et samarbeid med University of Chester i UK når det gjelder deres masterstudier innen ernæring. De har forhåndsgodkjent vår bachelorgrad og setter årlig av 5 studieplasser til våre studenter.

University of Chester, UK:

MSc Public Health Nutrition

MSc Weight Management

MSc Exercise and Nutrition Science

MSc Cardiovascular Health and Rehabilitation

MSc Human Nutrition

Karolinska Institutt, Stockholm:

Masters programme in Nutrition,

London Metropolitan University, London:

MSc Food Science

Msc Sports Nutrition

University of Westminister, London:

Msc Sport and Exercise nutrition

 

Deakin University, Melbourne,  Australia:

Master of dietetics