Som høyskole er vi opptatt av å tilby et bredt spekter av kompetanse og erfaring. I løpet av din studietid kan du velge å reise på studietur, ta internship og øve på kosteveiledning i vår studentklinikk.

Opphold i felt er et av flere elementer som vil utfordre deg og gi utdanningen din et praksisnært preg. Som student vil du få anledning til å reise på studietur til Afrika gjennom valgemnet global ernæring. Andre valgemner inkluderer folkehelse og idrettsernæring. På femte semester kan du også få verdifull jobberfaring gjennom internship. På denne måten kan du erverve kompetanse og erfaring som er høyt verdsatt i arbeidslivet.