Som høyskole er vi opptatt av å tilby et bredt spekter av kompetanse og erfaring. I løpet av din studietid kan du velge å reise på studietur, ta internship og tilby kosteveiledning i vår studentklinikk.

Opphold i felt er et av flere elementer som vil utfordre deg og gi utdanningen din et praksisnært preg. Som student vil du få anledning til å reise på studietur til Afrika. På femte semester kan du også få verdifull jobberfaring gjennom internship. På denne måten kan du erverve kompetanse og erfaring som er høyt verdsatt i arbeidslivet.