Ernæring handler om hvordan maten vi spiser brytes ned til næringsstoffer og utnyttes av kroppen. Hva vi spiser vil være av stor betydning for vår helse, og også for miljøet.

Mat er næringsstoffer

Visste du at vi mennesker er omnivore? Det vil si at vi er tilpasset å spise mat fra både planteriket og fra dyreriket. Vi kan leve godt på veldig forskjellige typer matvarer, og utfordringen i vår del av verden i vår tid er ikke å kunne skaffe seg nok mat, men å velge riktig mat.

 

Hvordan påvirkes vi av næringsstoffene?

Maten vi spiser inneholder næringsstoffer. Disse stoffene har alle sine funksjoner og virkninger i kroppen. På bachelorgraden i ernæring lærer du om de ulike næringsstoffene, hvordan disse omsettes i kroppen, hvor mye du bør få i deg og hvilke kilder vi har til dem i kostholdet. Du får altså følge maten fra den spises, hele veien inn i og gjennom kroppen, og helt ned på cellenivå. Du lærer også om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer, og hva som skjer i kroppen ved ulike tilstander.

Les hvordan gründeren Monica Vinjerui har brukt sin bachelor i ernæring fra Bjørknes Høyskole.

Kosthold

Kostholdet vårt er forbruket av matvarer over en viss tid, og vil variere fra person til person og alltid være i endring. Hvordan kostholdet vårt er sammensatt kan være påvirket av mange ulike faktorer. Du lærer om hvordan vi kan kartlegge hva folk spiser og hvordan det norske kostholdet har utviklet seg over tid – noen ganger til det bedre, andre ganger til det verre.

Et usunt kosthold er en av de største risikofaktorene til for tidlig død i Norge og i verden. Både nasjonalt og internasjonalt har ernæring og viktigheten av et forbedret kosthold fått et stort fokus. Du lærer om hva som kjennetegner livsstilssykdommene som preger vår tids sykdomsbyrde og hvordan disse kan forebygges gjennom kostholdet. Du lærer hvordan du best mulig kan formidle og veilede om kosthold, både til grupper og individer.

Våren 2016 kom «Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold». Denne planen legger føringen for satsning og fokusområder som vil bidra til et sunt kosthold i Norge, måltidsglede og forebygging av ernæringsrelaterte sykdommer. Her slås det fast at ernæringskompetanse er viktig og etterspurt.

Du som tar bachelor hos Bjørknes Høyskole kan søke om å reise på semesteropphold i utlandet.