Ernæring handler om mat og bachelorgraden gir deg solide kunnskaper innen generell ernæring. Du lærer om kroppens normale behov for næringsstoffer, men også hvordan fysisk aktivitet og alder påvirker ernæringsbehovet.

 

Har du lurt på hva forbrenning er?

Visste du at det er både ytre og indre faktorer som påvirker kroppens energiforbrenning og at vi kan påvirke noen av disse selv? Har du lurt på hva som er forskjellen på diabetes type 1 og 2, og hva insulinresistens egentlig er? Visste du at sykdomsbildet i Norge er preget av ikke-smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, overvekt/fedme, KOLS og kreft? Ønsker du å være med å snu denne utviklingen?

 

Forebyggende kostveiledning

Ved å ta en bachelor i ernæring får du kompetanse i kostveiledning. Det betyr at du har kunnskap om hvordan matens næringsstoffer påvirker kroppen. Når du har lært hvordan mat påvirker kroppen, kan du også se hvilke endringer som skal til for å få en bedre helse. Dette gir deg muligheter for en meningsfull jobb, der du kan være med å hjelpe mennesker som ønsker å bedre sin helse. Du kan jobbe innen opplysningsarbeid, med kostveiledning for friske med hensikt å forebygge livsstilsykdommer eller veilede mennesker med ulike matintoleranser. Det legges vekt på sammenhengen mellom kosthold og helse spesielt ut i fra et forebyggende perspektiv.

 

Trening & kosthold

Helse er mer enn ernæring, og trening er en viktig del av et godt liv. Mange som trener aktivt er også svært ofte opptatt av nettopp ernæring. Dersom du tar en bachelorgrad i ernæring har du mulighet til å velge en fordypning innen idrettsernæring og treningslære som valgfag.

 

Globale ernæringsutfordringer

Ønsker du å løfte blikket og få innsikt i sentrale ernæringsutfordringer på ulike samfunnsnivå i et utviklingsland? Bjørknes Høyskole tilbyr et unikt valgemne innen global ernæring hvor du har all undervisning og praksis i Tanzania! Her vil du få innblikk i hvilke ernæringsrettede strategier og tiltak som kan bidra til å endre ernæringssituasjonen.

 

Praksis

Å skaffe seg faglig relevant praksis i løpet av studietiden kan være gull verdt, både med tanke på å skaffe erfaring, skape kontakter og å bygge CV. Internship er et valgfritt emne hvor du vil få nettopp denne muligheten!

 

Bachelorstudiet i ernæring passer for deg som:

  •     ønsker en bachelorgrad i ernæring med solid opplæring innen anatomi og fysiologi
  •     er interessert i hvordan maten vi spiser påvirker kropp og helse
  •     ønsker å hjelpe mennesker til en sunnere livsstil
  •     er interessert i trening og kosthold, globale ernæringsutfordringer eller ønsker praksis som del av utdanningen