I løpet av bachelorgraden arrangeres det for enkelte emner nettsamlinger med to til fire dagers varighet på Bjørknes Høyskole. På samlingene vil det være undervisning i sentrale temaer, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Samlingene er også en flott arena der du møter både medstudenter, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til campus Lovisenberg!

Følgende samlinger inngår i bachelorgraden i ernæring:

  • 1.studieår: Samling i ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
    Dette er et av de første emnene du tar, og når du kommer på samling er det en fin mulighet for å møte medstudenter, se høyskolen du hører til og bli kjent med fagstaben. Samlingen vil gå over to dager og fokuset vil være på metoder for å kartlegge kostholdet, i tillegg til introduksjonsforelesninger til overordnende temaer innen ernæringsfaget. Samlingen tilbys i hvert semester.
  • 2. studieår: Samling i ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn
    Emnet tar sikte på å gi deg ferdigheter som gjør deg bedre rustet til å kommunisere på en profesjonell måte, noe som er viktig hvis du skal veilede andre. Samlingen går over to dager og inkluderer forelesninger, studentpresentasjoner og praktiske øvelser i form av rollespill med medstudenter. Samlingen tilbys hvert semester.
  • 3. studieår: Samling i ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis
    Som et av de avsluttende emnene i bachelorgraden, gir dette emnet deg praktiske ferdigheter og verktøy som du kan ta i bruk etter endt studie. Samlingen er av fire dagers varighet, og det vil være forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner, klientpraksis og praktisk matlaging.  Samlingen tilbys hver semester.

Informasjon om tidspunkter og innhold i nettsamlingene sendes ut ved starten av semesteret til de som er registrert på de aktuelle emnene.

 

Hvor mange ganger må jeg komme til Oslo i løpet av bachelorgraden?

I tillegg avholdes stedlig eksamen for emnene ERN2500  og ERN2600 i Bjørknes Høyskoles lokaler i Oslo. Eksamenen for begge emnene arrangeres på samme dag og tilbys hvert semester.

I løpet av bachelorgraden vil det altså være  fire obligatoriske oppmøter i Oslo (forutsatt at emnene ERN2500 og ERN2600 tas i samme semester), som inkluderer samliger og eksamen. 

 

Slik finner du frem til Bjørknes Høyskole:

Vi holder til på Lovisenberg, ikke langt fra St. Hanshaugen i Oslo. Tar du 37-bussen fra sentrum til holdeplassen Lovisenberg har du bare noen minutter å gå før du er fremme på infosenteret i Lovisenberggata 13. Følg skiltet gangsti fra bussholdeplassen. Adressen er Lovisenberggata 13. Ring oss gjerne på 23233820 om du ikke finner frem så hjelper vi deg gjerne. Velkommen på samling!