I løpet av bachelorgraden arrangeres det for enkelte emner nettsamlinger med to til fire dagers varighet på Bjørknes Høyskole. På samlingene vil det være undervisning i sentrale temaer, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Samlingene er også en flott arena der du møter både medstudenter, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til campus Lovisenberg!

Følgende samlinger inngår i bachelorgraden i ernæring:

  • 1.studieår: Samling i ERN2100 Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring
  • 2. studieår: Samling i ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn
  • 3. studieår: Samling i ERN6050 Forebyggende ernæring og helsearbeid i praksis

 

Informasjon om tidspunkter og innhold i nettsamlingene sendes ut ved starten av hvert trimester til de som er registrert på de aktuelle emnene.

I tillegg avholdes eksamen for emnene ERN2500 Energigivende næringsstoffer og ERN2600 Mikronæringsstoffer som stedlige eksamener i Bjørknes Høyskoles lokaler. Eksamenen for begge emnene arrangeres på samme dag og i hvert trimester.

I løpet av bachelorgraden vil det altså være  fire obligatoriske oppmøter i Oslo (forutsatt at emnene ERN2500 og ERN2600 tas i samme trimester).

 

Slik finner du frem til Bjørknes Høyskole:

Vi holder til på Lovisenberg, ikke langt fra St. Hanshaugen i Oslo. Tar du 37-bussen fra sentrum til holdeplassen Lovisenberg har du bare noen minutter å gå før du er fremme på infosenteret i Lovisenberggata 13. Følg skiltet gangsti fra bussholdeplassen. Adressen er Lovisenberggata 13. Ring oss gjerne på 23233820 om du ikke finner frem så hjelper vi deg gjerne. Velkommen på samling!