Bachelor i ernæring er bygget opp av to hovedelementer: medisinske emner og ernæringsemner. Det vil si at du får en grundig innføring i hvordan kroppen er bygget opp før du går videre og setter dette i sammenheng med kroppens behov for næringsstoffer og påvirkning fra maten vi spiser, samt ytre faktorer som har betydning for våre matvalg.

Medisinske emner

I det første året lærer du om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer (anatomi og fysiologi), og hva som skjer i kroppen ved ulike tilstander. Disse emnene gir en viktig basis for undervisningen i ernæring.

 

Ernæringsemner

Ernæringsemnene utgjør hoveddelen og 120 studiepoeng. Her lærer du hva maten består av, om næringsstoffene som gir oss energi, og om vitaminer, mineraler og sporstoffer. Du lærer hvordan disse omsettes i kroppen, hvor mye du bør få i deg og hvilke kilder vi har til dem i kostholdet. Du får følge maten fra den spises, hele veien inn i og gjennom kroppen, og helt ned på cellenivå. Andre ting du lærer om er kommunikasjon og veiledning om kosthold, livsstilssykdommer som kan forebygges med et sunt kosthold, og ernæringsforskning.

 

Mulige endringer på andre og tredje år

Vi vurderer å gjøre om på den tradisjonelle klasseromsundervisningen fra og med det andre året av bachelorgraden. Da vil filmer, fagartikler, online-kurs, lydfiler, digitalt klasserom mm. være tilgjengelig på vår e-læringsplattform. Vi vil støtte opp om dette med forelesninger gjennom både frivillige og obligatoriske samlinger gjennom semesteret. I tillegg vil du da få din egen kontaktlærer som følger deg gjennom resten av studietiden.

 

Her kan du lese om hvert emne som inngår i bachelorgraden i ernæring.