Det å få en spennende og relevant jobb er selve målet med en utdannelse. Men du er jo ikke den eneste som skal ut i arbeidslivet, og trenger å kunne skille deg fra resten av søkermassen. Gjennom et internship får du muligheten til å opparbeide deg ettertraktet arbeidserfaring, styrke CV’en din, knytte kontakter og få en fot innenfor arbeidslivet samtidig som du studerer.

 

En unik erfaring

I Norge er internship lite benyttet innen vår fagtradisjon, særlig på bachelornivå. Dette har vi gjort noe med, og gjennom vår internship-ordning har du nå mulighet til å anvende de faglige og teoretiske kunnskapene og ferdigheter i en mer praktisk hverdag. Du vil opparbeide deg viktig erfaring og kompetanse som fremtidige arbeidsgivere vil dra nytte av. Vi ønsker at så mange studenter som mulig skal gjennomføre praksisperioder ved relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Godkjente internship gir studiepoeng og kan dermed gi rett til støtte fra Lånekassen, på lik linje med øvrige emner.

Les om Elena Maria Hanssen og Karina Salte Stokkeland som var på internship i Tanzania.

Adgangsregulering og omfang

Internship er forbeholdt programstudenter og kan derfor ikke tas som enkeltemne. Omfanget av internshipet er 10 studiepoeng.