Ernæring handler om hvordan maten vi spiser brytes ned til næringsstoffer og utnyttes av kroppen. Hva vi spiser vil være av stor betydning for vår egen helse, og også for miljøet.

Usunt kosthold kan ha  store konsekvenser

Et usunt kosthold er en av de største risikofaktorene til for tidlig død i Norge og i verden. Både nasjonalt og internasjonalt har ernæring og viktigheten av et forbedret kosthold fått et stort fokus. Her til lands kom «Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold» våren 2016. Denne planen legger føringen for satsning og fokusområder som vil bidra til et sunt kosthold, måltidsglede og forebygging av ernæringsrelaterte sykdommer. Spesielt eldre er en sårbar gruppe utsatt for underernæring og utfordringer i forbindelse med spisesituasjonen, og her trengs det kompetanse og arbeidskrefter med tanke på eldrebølgen som er i anmarsj.

 

Norge og FNs Bærekraftsmål

I handlingsplanen heter det også at Norge ønsker å bidra til nå FNs Bærekraftsmål. Dette er verdens felles arbeidsstrategi frem mot 2030, og består av 17 konkrete mål og tilhørende delmål. Spesielt aktuelt for ernæring, og som er fremhevet i den norske handlingsplanen, er:
• Mål 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk
• Mål 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
• Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks og produksjonsmønstre

 

Tiåret for ernæring

Videre har FN erklært at tiåret vi er inne i nå (2016-2025) skal være tiåret for ernæring. Dette er et viktig tiltak for å bekjempe alle former for feilernæring, både underernæring og overvekt. På verdensbasis anslås det at 800 millioner mennesker er underernærte mens 1,9 milliarder er overvektige.