Bachelor i ernæring er bygget opp av to hovedelementer: medisinske emner og ernæringsemner. Du starter med en introduksjon til ernæringsfaget som sammen med de medisinske grunnemnene gir en solid læringsplattform for de videre emnene. Gjennom studiet får du en grundig innføring i hvordan kroppen er bygget opp og hvordan dette settes i sammenheng med kroppens behov for næringsstoffer og påvirkning fra maten vi spiser, samt ytre faktorer som har betydning for våre matvalg.

Medisinske emner

Sammen med et introduksjonsemne til ernæringsfaget, lærer du det første året om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer (anatomi og fysiologi), og hva som skjer i kroppen ved ulike tilstander. Disse emnene gir en viktig basis for undervisningen i ernæring.

 

Ernæringsemner

Ernæringsemnene utgjør hoveddelen og 120 studiepoeng. Her lærer du hva maten består av, om næringsstoffene som gir oss energi, og om vitaminer, mineraler og sporstoffer. Du lærer hvordan disse omsettes i kroppen, hvor mye du bør få i deg og hvilke kilder vi har til dem i kostholdet. Du får følge maten fra den spises, hele veien inn i og gjennom kroppen, og helt ned på cellenivå. Andre ting du lærer om er kommunikasjon og veiledning om kosthold, livsstilssykdommer som kan forebygges med et sunt kosthold, og kostholdsforskning.

På siste studieår kan du med tilbudet av valgemner spisse bachelorgraden din innenfor felt du syns er spesielt interessant eller skape en bredde i din kompetanse. Du kan velge mellom disse valgemnene:

Bachelorgraden i ernæring tas som nettstudier.

 

 

Her kan du lese om hvert emne som inngår i bachelorgraden i ernæring (klikk på overskrift for å lese mer):

 • MED1100 – Humanbiologi (10 sp)

  Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

 • MED1200 – Hjerte-kar-væske (10 sp)

  Temaer for dette emnet er anatomi, fysiologi og sykdomslære for hjerte-kar-blodsystemet og nyrene. Emnet gir en innføring i kroppens sirkulasjon og væskebalanse, reguleringen av denne, samt hvordan den kan svikte.

 • MED1300 – Respirasjon og metabolisme (10 sp)

  Temaet er respirasjons- og fordøyelsessystemets anatomi, fysiologi og sykdommer. Emnet gir en innføring i hvordan kroppens luftveier fungerer, hva maten består av, og hvordan det vi spiser fordøyes og absorberes i kroppen.

 • MED1400 – Muskulatur, skjelett og nervesystem (10 sp)

  Emnet gir en innføring i muskel, skjelett og nervesystemets anatomi og fysiologi, samt sykdommer i disse organsystemene.

 • MED1500 – Hormoner og immunsystemet (10 sp)

  Emnet omhandler læren om hormonene i kroppen, forstyrrelser som kan oppstå i hormonbalansen og sykdommer som kan ramme hormondannende organer. Kroppens immunforsvar gjennomgås sammen med læren om hudens funksjoner og sykdommer. Kroppens reproduktive funksjon omtales. Mikrobiologiske agens og sykdommer de kan framkalle omtales.

 • MED1600 – Samfunn, alder og helse (10 sp)

  Emnet omfatter en innføring i medisinsk etikk, samfunnsmedisin, medisinsk forskning, pediatri, geriatri og psykiatri.

 • ERN2100 – Matkunnskap, kosthold og samfunnsernæring (10sp)

  Emnet omhandler aspekter knyttet til næringsstoffer, matvarer og kosthold som legger grunnlaget for ernæringsfaget. Emnet gir en innføring i matkunnskap, næringsstoffer og energi, samfunnsernæring og kostholdsforskning.

 • ERN2200 – Vitenskap og kostholdsforskning (10sp)

  Emnet omhandler vitenskapsteori, forskning, statistikk og vitenskapelige publikasjoner knyttet til ernæring. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om statistiske metoder, samt tilegne seg kunnskap i å kunne lese og kritisk vurdere vitenskapelige publikasjoner og forskningsresultater.

 • ERN2300 – Biokjemi og energiomsetning (10sp)

  Temaet for dette emnet er kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, aminosyre- og alkoholstoffskiftet. Emnet gir en praktisk tilnærming til energiomsetningen, og studenten vil blant annet lære å gjøre beregninger av energiforbruk.

 • ERN2400 – Kommunikasjon, psykologi og samfunn (10 sp)

  Tema for emnet er generell kommunikasjon, profesjonell kommunikasjon, psykologi og helsepsykologi, samt lover og retningslinjer i forholdet mellom pasient og behandler.

 • ERN2500 – Energigivende næringsstoffer (10 sp)

  Emnet omhandler de energigivende næringsstoffene og hvordan disse fordøyes, absorberes og omsettes i kroppen. Tema for emnet er fordøyelseskanalens oppbygning og funksjon, fordøyelse av næringsstoffene, lipoproteinmetabolisme og blodsukkerregulering. Emnet omhandler anbefalingene for de energigivende næringsstoffene og bakgrunnen for disse.

 • ERN2600 – Mikronæringsstoffer (10 sp)

  Emnet omhandler mikronæringsstoffer i form av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Studentene vil få kunnskap om funksjon, omsetning, kostkilder, inntak og anbefalinger. I tillegg omhandler emnet antioksidanter og mattrygghet. Studentene lærer å vurdere kosttilskudd

 • ERN3100 – Metabolsk regulering og vekt (10sp)

  Temaet for dette emnet er metabolsk regulering, metabolske tilstander og dietter.

 • ERN3200 – Ernæring gjennom livets faser (10 sp)

  Tema for emnet er rnæring gjennom livets faser, fra svangerskap og spedbarn, til barn, ungdom, voksne og eldre. Emnet omhandler også ernæringsutfordringer blant andre grupper som idrettsutøvere og vegetarianere. I tillegg gir emnet en innføring i ernæring ved matvareoverfølsomhet og ulike mage- og tarmsykdommer.

 • ERN3300 – Ernæring og livsstilsrelaterte tilstander (10 sp)

  Emner omhandler de store livsstilsykdommene og vektlegger sykdomslære, evidens for sammenhengen mellom kosthold og sykdommene, samt hvordan arbeide med kostveiledning til de ulike gruppene.

 • ERN3990 – Bacheloroppgave (10 sp)

  Dette emnet innebærer å skrive en selvstendig litteraturoppgave.

 • ERN6050 – Forebyggende ernæring i helsearbeid og praksis (10 sp)

  Emnet omhandler forebyggende helsearbeid og sentrale problemstillinger, verktøy og metoder innen individuell og gruppebasert kostveiledning. Praktiske ferdigheter og øvelser står sentralt.

 • ERN6010 – Idrettsernæring, trening og prestasjon (10sp)

  Emnet omhandler treningsfysiologi, treningslære og idrettsernæring, med spesielt fokus på prestasjonsernæring. Emnet inkluderer treningsplanlegning og tilpasning av ulike variabler tilknyttet styrketrening og utholdenhetstrening, samt optimalisering av kosthold til idrettsutøvere og mosjonister i forbindelse med trening og konkurranser.

 • ERN6020 – Global ernæring i Tanzania (10sp)

  Emnet undervises i Tanzania og avholdes en gang årlig. Temaene i dette emnet er blant annet globale ernæringsutfordringer med Tanzania som eksempel, vurdering av ernæringsstatus og antropometriske målinger, og implementering av ernæringsrettede tiltak på individ- og gruppenivå.

 • ERN6030 – Internship (10 sp)

  Internship er et emne som gir studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være rådgivning, individuell veiledning, gruppeveiledning, opplysningsarbeid og/eller undervisning. I løpet av praksisperioden skal studenten utføre arbeidsoppgaver som kan relateres til temaområdet ernæring. Relevant yrkeserfaring som studenten tilegner seg gjennom arbeid ved en praksisplass er med på å styrke studentens CV, gir gode muligheter til å opprette kontakter i arbeidslivet, samt gir studenten mulighet til å anvende teoretiske kunnskaper og faglige ferdigheter.