Hopp over

HVA ER ERNÆRING?

Ernæring er menneskers behov for næringsstoffer, og hvordan disse fordøyes og omsettes i kroppen ved hjelp av ulike fysiologiske prosesser. Med en bachelor i ernæring vil du lære hvordan det vi spiser påvirker kroppen, og sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse. Du vil også få en innsikt i hva som påvirker våre matvalg, miljømessige aspekter knyttet til ulike typer kosthold og hvordan vi kan forebygge ernæringsrelaterte sykdommer.
Denne bachelorgraden vil gi deg en solid grunnutdanning som du kan bruke til forebyggende ernæringsarbeid, rådgiving om mat og kosthold, eller veiledning av friske personer i ulike faser av livet. Du vil også bli kvalifisert til å søke mange spennende mastergrader både i Norge og i utlandet, hvor du enten kan spesialisere deg innenfor spesifikke retninger av ernæring som fedme eller samfunnsernæring, eller du kan få en bredde på din kompetanse med en kombinasjon med studier i for eksempel folkehelse, fysisk aktivitet eller matvitenskap.

FAKTA:

 • Bachelor (180 sp)
 • Fulltid/deltid
 • Nett
 • Inneholder obligatoriske samlinger
 • Opptakskrav: GENS
 • Rullerende opptak
 • Godkjent av Lånekassen
 • Pris: 38 500/ per semester
 • Tittel: Bachelor i ernæring
Hopp over om valgemner

Velg spennende valgemner!

Det som skiller bachelorgraden i ernæring ved Bjørknes Høyskole fra lignende studier ved andre læresteder, er tilbudet av valgemner. Her kan du velge å spisse bachelorgraden din innenfor felt du syns er spesielt interessant eller skape en bredde i din kompetanse: Du kan velge valgemner som:

Global ernæring

Du kan velge å løfte blikket internasjonalt og ta global ernæring. Dette er et unikt emne som ikke tilbys i lignende form ved andre høyskoler eller universiteter. Her flyttes nemlig forelesningssalen til Tanzania i Afrika, og gjennom feltarbeid og praktiske øvelser omsettes teori til praksis. Kompetanse på global ernæring trengs i Norge hvis ernæring skal få sin nødvendige plass i norsk bistandsarbeid.

 

Idrettsernæring

Er du interessert i fysisk aktivitet og trening i kombinasjon med mat, er idrettsernæring noe for deg. Her lærer du om viktigheten av å være i aktivitet for å forebygge livsstilssykdommer, og hvordan et optimalt kosthold kan være prestasjonsfremmende for ulike typer idrettsutøvere.

 

 

Internship

Det mange savner når de er ferdig med en grad, er arbeidserfaring. Det har vi gjort noe med, og tilbyr deg å ta internship som en del av bachelorgraden. Her har du rett og slett praksis ute i en bedrift, organisasjon eller kommunal instans. For mange kan dette bli et av høydepunktene ved hele bachelorgraden og gi en trygghet på egen kompetanse. Og ikke minst en mulighet for å knytte kontakt med aktuelle arbeidsplasser allerede i studietiden.

Allsidig kompetanse

Selv om arbeidsmarkedet er tøft, vil en slik bachelorgrad vil gi deg nyttige kunnskaper, ferdigheter og en kompetanse som både du og samfunnet trenger. Siden en bachelor i ernæring ikke er en profesjonsutdanning, finnes det ikke bare ett, definert yrke som du utdanner deg til.

Hopp over Tekst i grått felt

Kunne du tenke deg å jobbe

 • Med kostveiledning
 • med å planlegge og tilrettelegge kosthold på f.eks. sykehjem eller andre institusjoner
 • I utdanningssektoren, barnehager, idrettsmatvarebransjen eller media
 • På opplysningskontorer og idrettssentre som driver innen livsstils- og kostholdsrelatert formidling

Hva lærer du?

 • Hvordan maten vi spiser påvirker kropp og helse
 • Å hjelpe mennesker til en sunnere livsstil
 • Hvordan trening og kosthold påvirker kroppen
 • Å forstå globale ernæringsutfordringer
 • Å jobbe tett med mennesker, matvaner, adferdsendring og kostveiledning
 • Grunnleggende anatomi, fysiologi og sykdomslære

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Du kan ta global ernæring i Tanzania
 • Du kan velge internship som gir deg arbeidserfaring mens du studerer
 • Studiestart gjennom hele året
 • Du møter svært dyktige og engasjerte forelesere
 • Du får tett oppfølging både fra fagstab og studieadministrasjon
Personvern