Her finner du en oversikt over helsefaglige emner du kan ta som enkeltemner. De er tilgjengelige hele året på nett, så lenge du rekker å gjennomføre arbeidskrav og oppmeldingsfristen til eksamen. Klikk på hvert emne for å lese mer om innhold, arbeidskrav og eksamen. Husk notere ned emnekode slik at du søker på riktig emne.

Spørsmål og svar om nettstudier

 • MG1101 Anatomi og fysiologi – 10 sp

  Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Disse temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

 • MG1201 Sykdomslære – 15 sp

  Emnet gir en innføring i generelle mekanismer for sykdomsutvikling, samt sykdommer i de ulike organsystemene.

 • MG1301 Samfunn, vitenskap og psykiatri – 5 sp

  Temaer for dette emnet er psykiske lidelser, samfunnsmedisin og etikk.

 • MED1100 – Humanbiologi (10 sp)

  Emnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi, fysiologi og sykdomslære. Disse temaene er biokjemi, cellelære, vevslære, genetikk, generell patologi, generell farmakologi, innføring i nervesystemet og endokrinologi. Emnet inneholder også kurs i studieteknikk. Innholdet i dette emnet gir grunnlag for forståelse av de påfølgende, organrelaterte emnene.

 • FAF1200 – Funksjonell anatomi: 10 sp

  Emnet gir en grundig innføring i muskel-skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Organenes oppbygning og projeksjon på overflaten gjennomgås. Sentrale perifere nerver og kar identifiseres.

 • ERN6020 – Global ernæring i Tanzania (10sp)

  Emnet undervises i Tanzania og avholdes en gang årlig. Temaene i dette emnet er blant annet globale ernæringsutfordringer med Tanzania som eksempel, vurdering av ernæringsstatus og antropometriske målinger, og implementering av ernæringsrettede tiltak på individ- og gruppenivå.