Curtin University ligger i Perth, hovedstaden i Western Australia. Curtin er kjent internasjonalt for sin satsing på forskning og innovativ læring og det største og mest multikulturelle universitetet på vestkysten. Perth sies å ha flere soldager i året enn noen annen australsk by!

Hvorfor studere på Curtin University?

Curtin har i en årrekke vært et populært valg for norske studenter kanskje særlig pga den praktisk rettede undervisningen og et fagtilbud som er godt tilpasset ulike industrier og bransjers behov.   Bentley campus er på over 11.000 mål, og rommer vakre parker og hager, i tillegg til et bredt servicetilbud. Perth er en nydelig by og et fantastisk utgangspunk for alt den vakre vestkysten byr på.

 

  • Antall studenter: ca 42000
  • Antall internasjonale studenter: ca 17000
  • Akademisk kalender: Studiestart i februar og juli (kun februar for manuell terapi)

 

Manuell terapi -videreutdanning for fysioterapeuter

Curtin University er spesielt kjent for sine helsefaglige studier og for norske studenter er videreutdanning innen manuell terapi populær.  Studiestart er i februar og for å søke må du har minst 2 års arbeidserfaring. Husk at alle vedlegg du sender med søknaden må være på engelsk, og de må være sertifiserte (godkjente) kopier.

Søknaden sender du til oss på Bjørknes Høyskole, så sjekker vi at alt er riktig før vi videresender til universitetet. Vi holder deg oppdatert om prosessen videre.

 

Om manuell terapi i Australia

Videreutdanningen er bygget opp på en annen måte enn i Norge. Opptaks- og gradssystemet kjennetegnes av stor fleksibilitet. Det finnes for eksempel tre kvalifikasjoner på masternivå: graduate certificate (ett semester), graduate diploma (ett år) og masters degree (ett til to år). De fleste studentene som vi tidligere har hjulpet sikter på å ta en Mastergrad. Denne er generelt på ett år, og det er krav om at du har en fireårig godkjent fysioterapi utdanning, samt ett til to års arbeidserfaring avhengig av hvilken spesialisering du ønsker å ta.

 

Intensiv videreutdanning

Utdanningen er meget intensiv, og det kreves mye av studentene. Både den teoretiske delen av utdanningen og den praktiske foregår i samme tidsrom, ikke i separate bolker som her i Norge. Tempoet på utdanningen er høyt og kvaliteten og nivået likeså.

 

Godkjenning i Norge

Studier i manuell terapi fra utenlandske universiteter kan gi rett til bruk av takst A8 manuell terapi i Norge, men du må søke om godkjenning for dette etter endt utdanning. Godkjenningskriterier finner du på www.manuellterapi.no. Vi anbefaler alle å ta kontakt med forbundet i forkant av studier i utlandet for å høre om tidligere erfaringer med det konkrete studiestedet, men merk deg at det ikke gis forhåndsgodkjenning.

 

Søknaden må ha følgende vedlegg:

  • Godkjenningspapirer
  • Dokumentasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell på at du fortsatt er godkjent
  • Dokumentasjon på bachelorgraden din i fysioterapi: både karakterutskrifter og selve vitnemålet
  • En attest
  • Dokumentasjon på engelsk: IELTS test. Informasjon om IELTS testen finner du på www.fuoslo.no, eller på www.ielts.org

 

Husk at alle dokumenter må være originale eller attestert rett kopi.