Medlemsorganisasjonen ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), jobber bla. for å ivareta Bjørknes Høyskoles utenlandsstudenters interesser her hjemme.

Ansa + Bjørknes Høyskole = sant!

Bjørknes Høyskole har jobber med å sende norske studenter til utlandet helt siden 1997 og har alltid hatt et meget nært og godt samarbeid med ANSA. Vi oppfordrer sterkt alle utenlandsstudenter til å melde seg inn -og ikke minst engasjere seg i ulike verv i ANSA i løpet av studietiden sin. Gjennom ANSA kan du få medlemssfordeler som billigere forsikring og ikke minst hjelp & støtte både før, under og etter studietiden.

 

ANSAs formål

Ansa jobber for å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse.

 

Hva gjør ANSA?

• Veileder og informerer om studier i utlandet – helt gratis!

• Jobber politisk og organisatorisk for at utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser skal bli ivaretatt

• Skaper forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i form av sin internasjonale erfaring og kompetanse

• Arrangerer faglige og sosiale aktiviteter over hele verden

• Arbeider for at studiehverdagen og utenlandsoppholdet ditt blir så bra som mulig

• Gir trygghet, råd og støtte til norske utenlandsstudenter

• Tilbyr karrieredager og nettverk verden over under og etter studietiden

 

Les mer om ANSA på deres nettsider