Her finner du en oversikt over de valgfrie emnene på bachelorgraden. Alle tilbys på nett, og noen tilbys også med stedlig undervisning. Hvilke valgfrie emner som tilbys stedlig vil variere fra år til år.

Undervisningen i de valgfrie emnene vil enten være stedlig på Bjørknes Høyskole, på nett via vår e-læringsplattform Qybele.

 

 • PSY6040 Skolepsykologi (15 sp)

  Skolepsykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for skolepsykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ og gruppenivå. Familien og skolen som individets primære og sekundære sosialiseringsarenaer er gjenstand for fagområdets hovedinteresse og som inkluderer både faktorer som hemmer og fremmer individets muligheter for læring. 

 • PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening (15 sp)

  Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner, og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Sentralt for idrettspsykologien er forståelsen av hvordan menneskets prestasjon i stor grad også påvirkes av mentale prosesser. Således kan studentenes læring i dette emnet også brukes på andre områder hvor man skal prestere.

 • PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

  Tilknytning og samspill gir en grundig innføring tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og hvordan det fungerer. Emnet belyser sentrale begreper som affektregulering og mentalisering som to sentrale begreper i forståelsen av tilknytning.

 • PSY6120 Klinisk barne- og ungdomspsykologi (15 sp)

  Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler primært om psykiske vansker som inntreffer i de i småbarnsalderen og ungdomsalderen frem til ca 20 år. Studenten vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden. Hovedvekten vil være på psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer, med et forebyggende perspektiv.

 • PSY6130 Psykisk helse i barnehagen (15 sp)

  Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for hvordan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Emnet fokuserer på forebygging så vel som kokrete tiltak ovenfor utsatt barn og unge.

 • PSY6105 Kognitiv psykologi og forskningsmetoder (5 sp)

  Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som hukommelse, tenkning og beslutningstakning. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap.

 • PSY6090 Personlighetspsykologi (10 sp)

  Personlighetspsykologi handler om begrepet personlighet og hvordan ulike teoretiske og faglige leirer forstår og forsker på personlighet. Emnet gir en innføring i de viktigste teoriene med et overordnet fokus på individuelle forskjeller.

 • PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

  Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Studenten søker selv en ønsket arbeidsplass  for praksisopphold.  Det viktigste for å få et  praksisopphold godkjent som del av bachelorgraden er ikke stedet i seg selv, men  hvilke arbeidsoppgaver som utføres i løpet av praksisoppholdet. 

 • PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

  Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Studenten søker selv en ønsket arbeidsplass  for praksisopphold.  Det viktigste for å få et  praksisopphold godkjent som del av bachelorgraden er ikke stedet i seg selv, men  hvilke arbeidsoppgaver som utføres i løpet av praksisoppholdet. 

Søk nå

Har du tenkt over:

 • -Hva er normale reaksjoner på unormale hendelser?
 • -Hvordan velge den riktige kandidaten til ulike stillinger?
 • -Hvordan kan kunnskap om hvordan mennesker fungerer fremme menneskerettigheter?
 • -Hvordan kan man arbeide med barn og unge med atferdsproblemer? Hva er egentlig psykiske lidelser?