I enkelte emner arrangeres det obligatoriske samlinger med 1-2 dagers varighet på Bjørknes Høyskole. På samlingene vil det være undervisning i sentrale temaer, gruppearbeid eller praktiske øvelser. Samlingene er også en flott arena der du møter både medstudenter, studieadministrasjonen og foreleserne dine. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til campus Lovisenberg!

Obligatoriske samlinger

PSY6170 – Psykisk helse i skolen
På den obligatoriske samlingen skal vi gå gjennom flere sentrale temaer for faget; selvivaretakelse, språkvansker og hvordan benytte psykologisk kunnskap i konkrete situasjoner. Det blir både ferdighetstrening i bruk av kartleggingsverktøy, gruppearbeid og forelesninger.

Det er viktig å møtes fordi faget i bunn og grunn handler om kommunikasjon og mellommenneskelig forståelse. Vi har derfor lagt opp til en samling preget av dialog, der konkrete eksempler og dilemmaer fra skolehverdagen får stort fokus. Det blir også mulighet for studentene til å stille spørsmål og drøfte situasjoner fra egen arbeidshverdag eller erfaring. Dette blir interessante, lærerike og morsomme dager.

 

PSY3270 – Konsulterende psykologi og forskningsmetoder
Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å fremme god kommunikasjon i interpersonlige møter og dermed legge til rette for endringsarbeid, vil være en viktig del av emnets fokus. På bakgrunn av dette er det obligatorisk samling i dette emnet.

 

Frivillige samlinger

PSY1120 – Psykologi som fag og vitenskap
Samlingen i PSY1120 er knyttet til arbeidskravet om prosjektbeskrivelse. Her vil de få undervisning knyttet til gjennomføringen av dette.

 

PSY3990 – Bacheloroppgave
For PSY3990 vil det gis undervisning knyttet til sentrale deler i prosessen knyttet til å skrive bacheloroppgave.

De frivillige samlingene er ikke obligatoriske og det vil derfor ikke komme noe helt nytt på en slik samling, men vår erfaring er at våre studenter syntes det er svært nyttig allikevel.

 

PSY6160 –Miljøterapi
I dette emnet legges det i stor grad vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut i praksis. I dette vil relasjons- og kommunikasjonskompetanse (både muntlig og skriftlig) stå i fokus, samt kunnskap om etiske betraktninger i møtet med mottakerne av miljøterapi.

 

Informasjon om tidspunkter og innhold i nettsamlingene sendes ut ved semesterstart til de som er registrert på de aktuelle emnene.

 

Slik finner du frem til Bjørknes Høyskole:

Vi holder til på Lovisenberg, ikke langt fra St. Hanshaugen i Oslo. Tar du 37-bussen fra sentrum til holdeplassen Lovisenberg har du bare noen minutter å gå før du er fremme på infosenteret i Lovisenberggata 13. Følg skiltet gangsti fra bussholdeplassen. Adressen er Lovisenberggata 13. Ring oss gjerne på 23233820 om du ikke finner frem så hjelper vi deg gjerne. Velkommen på samling!