Studenter som fullfører en bachelor i anvendt psykologi ved Bjørknes Høyskole kan søke på en av minst 35 reserverte studieplasser på den to-årige kliniske mastergraden i psykologi ved Eötvös Lorand University (ELTE) i Budapest.

BudapestPsykologistudier i Budapest

Bjørknes Høyskole har en samarbeidsavtale med Eötvös Lorand University (ELTE) i Budapest. Den innebærer at de som har oppnådd en bachelor i anvendt psykologi på Bjørknes Høyskole kan søke videre på den to-årige kliniske mastergraden i psykologi ved ELTE.  Å ta en klinisk master i utlandet betyr ikke at du får autorisasjon til å jobbe som psykolog i Norge. Det gis uansett ingen forhåndsgodkjenning om autorisasjon fra Helsedirektoratet. Autorisasjon til å jobbe som psykolog må du søke om etter utdanning.

Studenter som ble ferdige med en master i klinisk psykologi fra ELTE i Ungarn våren 2016 har ikke fått lisens eller autorisasjon i Norge. Les Helsedirektoratets uttalelser her 

 

Hvordan er søknadsprosessen?

For å søke må du ha minst C i snitt fra bachelorgraden og 4 i engelsk fra videregående. I tillegg skal du gjennom et kort motivasjons- og fagintervju. Dersom det blir flere søkere enn antall studieplasser vil det bli en prioritering av søkere, der de som har gått lengst hos oss som stedlig- eller som nettstudent vil bli prioritert foran de som har søkt innpass fra andre utdanningsinstitusjoner. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om søknadsprosessen.

Les hva ANSA skriver om Ungarn som utdanningsland for norske psykologistudenter.

 

Hva blir jeg?

Dersom du søker deg til klinisk master ved ELTE er det nettopp en mastergrad du oppnår. En klinisk master er ikke det samme som den norske profesjonsutdanningen, selv om tidligere studenter inntil nylig har oppnådd autorisasjon i Norge. Et masterløp er mer teoretisk rettet enn profesjonsløpet, noe som bla. gjør at masterløpet ikke er like yrkesbestemt. Dette betyr at du har nokså stor fleksibilitet i hva du vil jobbe med etter endt utdanning (for eksempel innen HR, helse, forskning, undervisning med mer.) Noen synes kanskje at masterløpet er usikkert fordi man ikke har én spesifikk profesjon etter endt utdanning. Men i følge masterundersøkelsen fra 2014 viser at over 70% er i relevant jobb allerede 6 måneder etter master, og nesten alle er i relevant jobb ett år etter utdanningen. Les mer i masterundersøkelen fra 2014

 

 I dette blogginnlegget kan du lese om hvordan du kan bli psykolog