Ett av valgemnene er «internship», altså praksisplass.

Internship / praksisplass

Dette valgemnet betyr at du vil kunne ta internship som en studiepoenggivende del av studiet. Det er fordi vi anser utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Du kan velge dette emnet som 10,  15 eller 30 studiepoengsgivende emne avhengig av omfang på internshipet.

Ta gjerne kontakt med oss på Bjørknes Høyskole i dag om du har spørsmål rundt bachelorstudiet i anvendt psykologi.

Eller søk idag!

  • PSY6910, PSY6915, PSY6930 Internship/praksis (10/15/30sp)

    Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Søk nå

Har du tenkt over:

  • -Hva er normale reaksjoner på unormale hendelser?
  • -Hvordan velge den riktige kandidaten til ulike stillinger?
  • -Hvordan kan kunnskap om hvordan mennesker fungerer fremme menneskerettigheter?
  • -Hvordan kan man arbeide med barn og unge med atferdsproblemer? Hva er egentlig psykiske lidelser?