Ett av valgemnene er «internship», altså praksisplass. Velger du internship som valgemne får du arbeidspraksis som del av din utdanning.

Internship / praksisplass

Dette valgemnet betyr at du vil kunne ta internship som en studiepoenggivende del av studiet. Det er fordi vi anser utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Du kan velge dette emnet som 10,  15 eller 30 studiepoengsgivende emne avhengig av omfang på internshipet.

Her kan du lese om Rikke Camilla Jensens erfaring med internship på en rusomsorgsbolig.

Ta gjerne kontakt med oss på Bjørknes Høyskole i dag om du har spørsmål rundt bachelorstudiet i anvendt psykologi.

Eller søk i dag!

  • PSY6915 Internship/praksis (15sp)

    Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi studenten en unik mulighet til å tilegne seg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan eksempelvis være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på skoler, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

    Les mer
Søk nå

Har du tenkt over:

  • -Hva er normale reaksjoner på unormale hendelser?
  • -Hvordan velge den riktige kandidaten til ulike stillinger?
  • -Hvordan kan kunnskap om hvordan mennesker fungerer fremme menneskerettigheter?
  • -Hvordan kan man arbeide med barn og unge med atferdsproblemer? Hva er egentlig psykiske lidelser?