Bachelorprogrammet heter anvendt psykologi, fordi den med sine 90 studiepoeng i anvendt psykologi har et hovedfokus på denne delen av psykologien som fag og vitenskap. Gjennom bachelorgraden lærer du både om psykologisk teori og hvordan å bruke denne teorien i praksis, for eksempel i arbeidslivet.

Bjørknes Høyskole Psykologi student 2016

Psykologisk kunnskap er relevant overalt

Ønsker du å lære mer om hvorfor mennesker gjør som de gjør, føler som de føler og hvordan man kan bruke psykologisk kunnskap på ulike måter i arbeidslivet? Da er dette bachelorgraden for deg. Du vil få teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter slik at du kan bruke teorien i praksis i arbeidslivet. Etter en bachelor er du kvalifisert til å søke på mange forskjellige stillinger eller søke videre på ulike mastergrader.

Psykologikunnskaper er kanskje aller mest relevant i jobber innen helse- og omsorgssektor, ledelse og markedsføring, men du har god nytte av psykologikompetanse i nesten alle jobber:

 • Hvordan skal jeg motivere brukere i omsorgsboliger til å følge dagsplanen sin?
 • Hvordan skal vi få folk til å støtte vår organisasjon og vår sak?
 • Hvordan kan vi få flere kunder til å kjøpe vårt produkt?

Disse problemstillingene er nokså forskjellige, men de har alle til felles at psykologifaget kan bidra med en løsning. Med en bachelor i anvendt psykologi vil du få svar på alle disse spørsmålene i tillegg til en hel rekke spørsmål du ikke visste du hadde!

 

Mastermuligheter innen psykologi

Ikke alle går rett fra en bachelor i anvendt psykologi og ut i jobb. Andre er kanskje interesserte i å ta videre utdanning, for eksempel en master i psykologi. Med en bachelor i anvendt psykologi kan du kvalifisere til opptak ved de masterprogrammene i psykologi som tilbys både i Norge og utlandet. Du vil også kunne kvalifisere til enkelte mastergrader innen helsefag. Det er mulig å søke videre til en to-årig klinisk mastergrad i Budapest der 35 studieplasser er reserverte for våre bachelorstudenter. Merk at denne kliniske mastergraden ikke fører frem til psykologtittelen i Norge.

På bloggen vår kan du lese spennende nyheter og artikler innenfor psykologiens verden

 

Hvor kan jeg jobbe etter endt bachelor i psykologi?

Alle steder man jobber med mennesker, og systemer rundt mennesker, vil det være arbeidsplasser med behov for denne kompetansen. Dette gjelder for eksempel innen

 • kriminalomsorg
 • krisesentre
 • skole og barnehage
 • eldreomsorg
 • saksbehandling
 • personalavdelinger
 • rekruttering
 • markedsføring med mer

Arbeidsmarkedet er tøft, men denne bachelorgraden vil gi deg nyttige kunnskaper, ferdigheter og en generell kompetanse som både du og arbeidsmarkedet vil ha bruk for. Siden en bachelor i anvendt psykologi ikke er profesjonsutdanning (du blir ikke psykolog med en bachelor i psykologi) finnes det ikke bare ett, definert yrke du utdanner deg til: bachelor i anvendt psykologi gir deg en allmenn kompetanse som vil kunne bidra og hjelpe deg i en rekke yrker.
Ta kontakt med oss om du har spørsmål, eller søk studieplass på bachelor for anvendt psykologi nå!

Med fokus på hvordan vitenskapelig kunnskap kan omsettes i praksis er vår ambisjon at du skal få kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som gjør deg rustet både til videre studier og arbeidsliv.