Her finner du en oversikt over typer eksamen, eksamensdatoer og frist for første arbeidskrav som gjelder alle emner innen psykologi våren 2020. Ut i fra dette er det kanskje litt lettere å planlegge egen studieprogresjon. Når du blir student får du god oversikt over eksamener og innlevering i e-læringsplattformen Qybele.

Bjørknes Høyskole avholder ulike typer eksamen:

 

Netteksamen

Denne eksamensformen utføres direkte i vårt eksamensverktøy i Qybele. Netteksamen består som regel av en del multiple choice-oppgaver og kortsvarsoppgaver. Denne eksamensformen minner om tradisjonell skoleeksamen, hvor du skal besvare spørsmål med den kunnskapen du har ervervet deg i løpet av semesteret uten at det er krav om at du skal bruke kilder underveis i eksamen.

 

Multipe choice-eksamen

Dette er en form for netteksamen og utføres i eksamensverktøyet i Qybele, men eksamen består kun av multiple choice-oppgaver. Her testes din faktakunnskap og hvert spørsmål er tidsbegrenset. Når du er ferdig med en oppgave eller tiden er brukt opp, går du videre til neste oppgave.

 

Hjemmeeksamen

Med hjemmeeksamen mener vi eksamensformer hvor du skal skrive en akademisk tekst for å vise din breddeforståelse i emnet. Du skal skrive i et annet program enn Qybele, f.eks word. Oppgaven blir gitt i eksamensverktøyet i Qybele, og det er også her du skal laste opp din besvarelse. Eksamensverktøyet er tilgjengelig fra eksamen starter til den er ferdig, men i motsetning til på netteksamen, så er Qybele forøvrig åpent. Selve oppgaven vil ofte ha spesifikke krav som maks/minimum antall ord, momenter som skal inkluderes eller ting du skal fokusere spesielt på. Kravene kan variere fra eksamen til eksamen, men felles krav for alle hjemmeeksamener er at du skal henvise til kilder i besvarelsen og følge retningslinjer for akademisk skriving.

 

Frister for arbeidskrav og eksamensdatoer høsten 2020