Hopp over Header

Bachelor i psykologi på Bjørknes Høyskole

HVA ER PSYKOLOGI?

Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser – altså studiet av hvordan vi mennesker tenker, føler og handler. Både som enkeltindivid og i grupper. Fra tidligere av var psykologien, eller «sjelelære» som det het den gang – preget av filosofer som forsøkte å tenke seg til hvordan mennesket og hjernen fungerte. I dag er psykologien etablert som en sentral gren i vitenskapen. Det benyttes et bredt spekter av forskningsmetoder for at vi skal kunne observere, og forske på psykologiske prosesser.

Anvendt psykologi lærer deg å bruke kunnskapen i praksis

En bachelor i anvendt psykologi vil gi deg et godt overblikk over hva psykologi og psykologisk forskning innebærer. I tillegg vil bacheloren ha et fokus på anvendbarhet; nemlig hvordan den teoretiske kunnskapen om tenkning kan anvendes i praksis. Med en bachelor i anvendt psykologi kan du kvalifisere til opptak ved de masterprogrammene i psykologi som tilbys både i Norge og utlandet.

Nettstudiene inneholder obligatoriske samlinger

Hva lærer du på psykologi?    Dette kan du gjøre med en bachelor i psykologi

FAKTA:

Hopp over Grått felt

Kunne du tenke deg å jobbe med:

 • Hvordan du skal motivere brukere i omsorgsboliger til å følge dagsplanen sin?
 • Hvordan du skal få folk til å støtte din organisasjon og din sak?
 • Hvordan du kan få flere kunder til å kjøpe ditt produkt?

De ulike problemstillingene over er nokså forskjellige, men de har alle til felles at psykologifaget kan bidra med en løsning. Med en bachelor i anvendt psykologi lærer du hvordan du kan løse disse spørsmålene, samt en hel rekke spørsmål du ikke visste du du lurte på!

Hva lærer du?

 • psykologisk teori og praktiske ferdigheter, noe som gjør at du kan anvende teorien i praksis
 • generell kunnskap innen psykologifaget (psykologi handler om hvordan mennesker tenker og fungerer)
 • hvordan hjerne og kropp samarbeider for å gjøre psykologiske prosesser mulig
 • hvordan man som forsker kan observere og forstå tenkning, selv om man ikke direkte kan observere menneskers tankeprosesser

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Fordi du lærer om hvordan vi lærer, hvordan vi tenker, hva som motivere oss, hvordan vi oppfatter verden rundt oss
 • Fordi du lærer om hvordan vi påvirkes av andre mennesker og hvordan vi påvirker andre mennesker. Kunnskap om dette vil det være behov for uansett hva du ønsker å jobbe med.
 • Fordi du lærer å stille spørsmål til det du leser, og utvikler en nysgjerrig og utforskende holdning til det du leser og verden rundt deg.
 • Fordi du får muligheten til å få praksis gjennom internship
 • Fordi du får nærhet til foreleserne dine, til studieadministrasjonen og de som kan hjelpe deg å lære

 

Personvern og cookies