Hopp over Header

Bachelor i psykologi på Bjørknes Høyskole

HVA ER PSYKOLOGI?

Psykologi er kort sagt, studien av tenkning. Tenkning er et veldig bredt begrep, og innbefatter blant annet hva vi opplever, tenker, føler og hva vi gjør som mennesker. Både som enkeltindivid og i grupper. Fra tidligere av var psykologien, eller «sjelelære» som det het den gang – preget av filosofer som forsøkte å tenke seg til hvordan mennesket og hjernen fungerte. I dag er psykologien en etablert som en sentral gren i vitenskapen. Det benyttes et bredt spekter av forskningsmetoder for at vi skal kunne observere, og forske på tenkning.

Anvendt psykologi lærer deg å bruke kunnskapen i praksis

En bachelor i anvendt psykologi vil gi deg et godt overblikk over hva psykologi og psykologisk forskning innebærer. I tillegg vil bacheloren ha et fokus på anvendbarhet; nemlig hvordan den teoretiske kunnskapen om tenkning kan anvendes i praksis. Med en bachelor i anvendt psykologi kan du kvalifisere til opptak ved de masterprogrammene i psykologi som tilbys både i Norge og utlandet.

Nettstudiene inneholder obligatoriske samlinger

 

FAKTA:

Hopp over Grått felt

Kunne du tenke deg å jobbe med:

 • Hvordan du skal motivere brukere i omsorgsboliger til å følge dagsplanen sin?
 • Hvordan du skal få folk til å støtte din organisasjon og din sak?
 • Hvordan du kan få flere kunder til å kjøpe ditt produkt?

De ulike problemstillingene over er nokså forskjellige, men de har alle til felles at psykologifaget kan bidra med en løsning. Med en bachelor i anvendt psykologi lærer du hvordan du kan løse disse spørsmålene, samt en hel rekke spørsmål du ikke visste du du lurte på!

Hva lærer du?

 • psykologisk teori og praktiske ferdigheter, noe som gjør at du kan anvende teorien i praksis
 • generell kunnskap innen psykologifaget (psykologi handler om hvordan mennesker tenker og fungerer)
 • hvordan hjerne og kropp samarbeider for å gjøre psykologiske prosesser mulig
 • hvordan man som forsker kan observere og forstå tenkning, selv om man ikke direkte kan observere menneskers tankeprosesser

Derfor skal du velge Bjørknes Høyskole

 • Fordi du lærer om hvordan vi lærer, hvordan vi tenker, hva som motivere oss, hvordan vi oppfatter verden rundt oss
 • Fordi du lærer om hvordan vi påvirkes av andre mennesker og hvordan vi påvirker andre mennesker. Kunnskap om dette vil det være behov for uansett hva du ønsker å jobbe med.
 • Fordi du lærer å stille spørsmål til det du leser, og utvikler en nysgjerrig og utforskende holdning til det du leser og verden rundt deg.
 • Fordi du får muligheten til å få praksis gjennom internship
 • Fordi du får nærhet til foreleserne dine, til studieadministrasjonen og de som kan hjelpe deg å lære

 

Personvern og cookies