Dette enkeltemnet gir en innføring i grunnleggende temaer innen anatomi og fysiologi. Temaene er både generelle, slik som biokjemi, cellelære, vevslære og genetikk, og spesifikke innenfor de ulike organsystemenes anatomi og fysiologi.

Anatomi og fysiologi 10 sp

Grunnleggende innføring

Naturvitenskapelig og medisinsk kunnskap er relevant for mange studieretninger og yrkesgrupper. De fleste av disse har kun behov for en grunnleggende innføring i disse fagene. Dette enkeltemnet i anatomi og fysiologi gir en innføring i den medisinske fagkrets, og grunnleggende kunnskap og innsikt som er tilstrekkelig for det behovet mange har videre i arbeidslivet.

Enkeltemnet anatomi og fysiologi 10 sp kan inngå i halvårsenheten Medisinsk grunnstudium.

Vil du søke? Du finner anatomi & fysiologi når du velger “enkeltemner” på søknadsskjema:

 

Hva lærer du på anatomi og fysiologi 10 sp?

 • cellens grunnleggende oppbygning og funksjon, med særlig vekt på cellemembranen, DNA, proteinsyntese, celledeling, energiomsetning og cellekommunikasjon
 • grunnleggende kunnskap om oppbygning og funksjon av de fire hovedtypene vev
 • kjennskap til generelle prinsipper innen medisinsk genetikk, med særlig vekt på arvematerialets funksjon og organisering, enkel arvegang og multifaktoriell arv
 • kjennskap til immunsystemets inndeling, funksjon og oppbygning, med særlig vekt på egenskaper og funksjon av komponentene i det medfødte og ervervede immunforsvaret, samt grunnleggende regulering av immunresponsen.
 • kunnskap om grunnleggende funksjon og oppbygningen av nerveceller og nervesystemet
 • kjennskap til oppbygning og funksjon av de vanligste sanseorganene
 • kunnskap om de mest sentrale endokrine organene og hormonene i kroppen
 • kunnskap om oppbygning og funksjon av hjertet og sirkulasjonssystemet
 • kjennskap til oppbygning og funksjon av nyrene og urinveiene, samt regulering av sentrale elektrolytter og syre/base-nivå
 • kjennskap til respirasjonssystemets oppbygning og funksjon, inkludert anatomi, fysiologi og respirasjonsregulering
 • kjennskap til fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • kjennskap til sentrale elementer ved human reproduksjon
 • kunnskap om oppbygning og funksjon av muskler, sener, ledd, knokler og huden

 

Du lærer ferdigheter som

 • å reflektere over hvilke muskler som er involvert i bevegelser av de store ledd
 • å reflektere over hvordan legemidler kan gi bivirkninger

 

Du får generell kompetanse slik at du

 • kan utveksle synspunkter om hvordan de ulike organsystemene virker sammen

 

Vil du vite mer om enkeltemnet anatomi og fysiologi? Kontakt oss i dag!

Informasjon

Ofte stilte spørsmål om nettstudier

Nettstudier betyr at du studerer på nett. Du vil derfor ikke trenge å møte opp til undervisning i Oslo, men jobber aktivt i vår e-læringsportal, Qybele. Du kan dermed studere akkurat når du vil og hvor du vil. Dette passer for deg som ønsker en mer fleksibel hverdag. Tenker du å flytte til utlandet? Eller vil du helst ikke flytte på deg? Har du en jobb som du ikke kan reise fra? Jobber/leser du best på kvelder og i helger? Med nettstudier kan du strukturere hverdagen din etter hva som passer best for deg.

 

Hvordan fungerer nettstudiene?

Du vil få tilgang til Bjørknes Høyskoles e-læringsportal, Qybele. Der vil du finne både undervisningsvideoer, artikler og oppgaver. Du vil bli tildelt en faglig kontaktperson som gjerne svarer deg på spørsmål du måtte ha til det faglige innholdet, som for eksempel om oppgaver, pensum og lærerbøker. Du vil også bli tildelt en administrativ kontaktperson, som vil hjelpe deg med praktiske ting rundt din studiehverdag, slik som eksamen, bytte av progresjon, permisjon, faktura og lånekassen. I tillegg til dette vil du få oversikt over andre nettstudenter slik at dere kan danne deres egne kollokviegrupper på nett.

 

Hvordan ser et vanlig studieår ut?

Studieåret er delt opp i semester eller trimester (dette kommer an på hvilket studieprogram du tar), og det vil være to eksamensperioder for semester eller tre eksamensperioder for trimester, per studieår. Som fulltidsstudent vil du konsentrere deg om to emner av gangen per trimester/semester, og ha avsluttende eksamen i disse før du begynner på to nye emner i trimesteret/semesteret etter. Alle emner har avsluttende eksamen og de fleste emner har både oppgaver og kurs som obligatoriske arbeidskrav før du kan melde deg opp til eksamen.

 

Hvor mye er det lagt opp til at jeg skal lese/studere?

Det avhenger av hvor mange studiepoeng du tar av gangen. Fulltidsstudier vil si 60 sp per år, og deltidsstudier er 30 sp per år. Som nettstudent vil du ha tilgang til like mye undervisning som de stedlige studentene. Du vil gå igjennom det samme pensum og kravene vil være de samme for både stedlige og nettstudenter. De stedlige fulltidsstudentene har ca. 15-20 timer undervisning per uke i tillegg til egenstudier. Som nettstudent må du regne med ca. det samme. Som nettstudent står du fritt til å lese akkurat når og hvor du vil, men du må huske å levere obligatoriske oppgaver og fullføre obligatoriske kurs i tide til eksamensoppmelding.

 

Kan jeg velge når jeg skal ha eksamen?

Eksamen avholdes på fastsatte datoer, men hvor mange eksamener du tar per eksamensperiode kan du til en viss grad bestemme selv. Hvis du i en periode har veldig mye å gjøre kan du f.eks ta en eksamen mindre, for så å ta det igjen i neste eksamensperiode. Hvis du er fulltidsstudent skal du normalt ta eksamen i 60 sp per år, men det er mulig å søke om ekstra studietid. Det er også mulig å endre progresjon hvis det blir for mye å studere fulltid, eller for lite å studere deltid. Dersom du vil endre din studieprogresjon tar du kontakt med din administrative kontakt. Noen fag tilbys kun deltid. Disse emnene kan du ikke avlegge eksamen i ved alle eksamensperioder. Dette får du nærmere beskjed om når du lager din utdanningsplan.

 

Hvordan melder jeg meg opp til eksamen?

Nettstudenter må selv melde seg opp til eksamen. Det gjøres i eksamenslisten i kalenderen i Qybele. I begynnelsen av studieåret setter du opp din utdanningsplan etter når du planlegger å ta eksamen. Du får da tilgang til fagstoff, oppgaver osv. for emnene du skal jobbe med i inneværende semester/trimester. Når du har bestått alle obligatoriske krav kan du melde deg opp til eksamen. Fristen for å melde seg opp til eksamen er senest en uke før eksamensdato. Ikke alle eksamener tilbys ved alle eksamensperioder, dette får du informasjon om når du lager din utdanningsplan.

 

Hvor finner jeg informasjon om eksamensdatoer?

Alle eksamensdatoer for gjeldende studieår publiseres i august og blir da lagt ut i eksamenslisten i kalenderen i Qybele. Du kan til en hver tid se hvilke eksamener du er oppmeldt til og hvilke eksamener du har tatt ved å gå inn på «profil», og «mine data».

 

Kan jeg velge når jeg vil starte på nettstudiene mine?

Som nettstudent kan du starte studiene når du vil, hele året. Trimesterne starter i august, i november og i februar, semesterne i august og januar. Dersom du starter rundt disse tidene vil du ligge godt an til å følge normal progresjon og ta dine første eksamener i neste eksamensperiode. Du kan imidlertid starte studiene dine midt i trimesteret også, og du vil da kunne bestemme selv om du ønsker å ta eksamen allerede første eksamensperiode, eller om du vil vente, og dermed få litt lenger tid til å forberede deg før du tar dine første eksamener. Hvis du starter sent kan det være du ikke rekker fristen for innlevering av arbeidskrav, du kan i så fall ikke ta eksamen før neste trimester/semester.

 

Kan jeg ta studiet på deltid?

Ja, vi tilbyr deltidsstudier for alle våre studier på nett. Det vil si at du halverer din studiemengde per år. Du vil derfor ta 30 studiepoeng (mot 60 studiepoeng for heltidsstudenter) per år, og studietiden din vil dobles. Dette passer fint for deg som jobber en del ved siden av.

 

Kan jeg endre min studieprogresjon, og bytte mellom heltids- og deltidsstudier?

Det er mulig å endre studieprogresjon og gå fra heltidsstudier til deltidsstudier eller omvendt. Dersom du ønsker å gjøre dette tar du kontakt med din administrative kontakt i god tid før neste trimester/semester. Endringen vil skje fra og med neste trimester/semester.

 

Kan jeg bytte fra nettstudier til stedlige studier?

Dersom undervisningen på Bjørknes Høyskole stemmer overens med hvor du er i din studieprogresjon er dette fullt mulig. Husk at ikke alle nettstudier tilbys stedlig.

 

Kan jeg ta permisjon fra studiene dersom noe skulle dukke opp ?

Ja, det kan du. Ta kontakt med din administrative kontakt når dette blir aktuelt.

 

Når søker jeg støtte hos lånekassen ?

Du kan søke støtte hos lånekassen så fort du har søkt om studieplass ved Bjørknes Høyskole. Dersom du blir tildelt studieplass vil vi registrere deg som student hos lånekassen så snart du har logget deg på Qybele første gang.

 

Hvordan gjør jeg det med betaling av studieavgiften?

Som nettstudent kan du velge om du ønsker å betale studieavgift per halvår eller per måned. Du vil bli spurt om ditt ønske rundt fakturering etter at du har logget deg på e-læringsportalen vår, Qybele. Som deltidsstudent blir studieavgiften halvert.

 

Når kan jeg forvente svar fra min faglige kontaktperson?

Du vil få svar på spørsmålene dine innen 48 timer. Her gjelder kun virkedager, og helger/helligdager regnes ikke med under disse 48 timene. Dersom vi har mulighet svarer vi deg før dette også.

 

Kan jeg være medlem av Studentskipnaden i Oslo (SiO) selv om jeg er nettstudent?

Du kan meldes inn i SiO for å få glede av studenttilbudene SiO har (bolig, trening, helsetjenester m.m.) dersom du ønsker det. Alle stedlige studenter er automatisk medlem av SiO, men som nettstudent velger du selv om du ønsker dette tilbudet. Ta kontakt med din administrative kontakt dersom du ønsker medlemskap.

 

Kan jeg få studentkort?

Ja, nettstudenter kan få tilsendt studentkort etter forespørsel. Send en epost med bilde til admin@bjorkneshoyskole.no. Husk at du hvert semester må etterspørre et gyldighetsmerke som skal klistres bakpå studentkortet.

 

Hvordan kan jeg som nettstudent være med på sosiale arrangementer på Bjørknes Høyskole?

Som nettstudent er du like fullt student på Bjørknes Høyskole som stedlige studenter. Du vil få invitasjoner til de ulike sosiale arrangementene Bjørknes Høyskole arrangerer i løpet av året. Dersom du er i nærheten av Oslo og har mulighet til å være med, er du hjertelig velkommen. Hvert år arrangerer vi fotballcup, volleyballcup, påskelunsj, halloweenfest, julegrøt og studieavslutning, i tillegg til quizer, studentfester, fadderuke, onsdagskaffe og mye mer. Hold deg oppdatert på facebooksiden vår.

Opptakskrav åpne studieprogram

 • Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
 • Realkompetanse
 • Les mer om opptakskrav her

 

Studieavgift

Bjørknes Høyskole er en privat høyskole der du må betale skolepenger.  Oversikt over hva det enkelte studieprogram koster finner du her

Søk nå
 • Enkeltemnet anatomi & fysiologi tilbys som nettstudium
 • Emnet inneholder obligatoriske nettkurs i anatomi og fysiologi (arbeidskrav)
 • Avsluttende skriftlig nettbasert eksamen (3 timer)
 • Eksamen avholdes hvert trimester.
 • Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Kontakt oss gjerne for mer informasjon